Innspill til høring om Nasjonal Transportplan 2022-2033

Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget har høring på Nasjonal Transportplan (NTP) den 12/4. Les Kollektivtrafikkforeningens 8 punkters innspill til høringen.

Kollektivtrafikkforeningens innspill til Nasjonal Transportplan 2022-33

Kollektivtrafikkforeningen har valgt å legge fram 8 korte punkter i høringen, der hver av partene får 3 min til å formidle sine innspill på et direktesendt onlinemøte.

1. Helhetsperspektiv er positivt:
Kollektivtrafikkforeningen vil peke på at det er positivt at NTP i større grad fokuserer på transportutfordringer, og at det tenkes mer helhetlig. Kundens behov må settes i sentrum, og konkurransekraften til miljøvennlig transport må økes.

2. Nye løsninger:
Det er positivt at man nå ikke låser og detaljstyrer de store prosjektene for siste del av prosjektperioden. Med de store endringene som skjer i samfunnet i dag, kan det mot slutten av perioden finnes nye og mer framtidsrettede løsninger som vi ikke ser i dag.

3. Forutsigbar finansiering:
Covid-19-pandemien har endret folks reisevaner, og deler av disse vanene ser ut til å vare. Det medfører mindre inntekter til kollektivselskapene i en overgangsfase. Kollektivtrafikken trenger forutsigbar finansiering i denne overgangsfasen for å sikre et godt og samfunnsnyttig tilbud også videre framover.

4. Videreutvikling av byvekstavtalene og nullvekstmålet:
Byvekstavtalene og nullvekstmålet har betydd mye for utviklingen av kollektivtrafikken de siste årene. En videreutvikling av nullvekstmålet og satsing på byvekstavtaler for de fire største byene samt de fem byområdene som så langt har vært i belønningsordningen er veldig viktig.

5. Belønningsavtaler også til mellomstore byområder:
Dette har Kollektivtrafikkforeningen etterlyst lenge. Det er derfor svært positivt med tilskuddsordningen som kommer for flere mellomstore byer. Denne løsningen bør utvides og ramma bør økes ytterligere.

6. Kollektivtrafikk i distriktene:
Også utenfor byene er det kundegrupper som ikke har bil eller førerkort, og det kan være dyrt og krevende å ha et finmasket nett med ordinært kollektivtilbud. Det bør satses på en type bestillingstransport for ulike kundegrupper eller områder, som Hentmeg i Rogaland eller andre ordninger.

7. Data:
Transportsektoren genererer stadig mer data som kan gi betydelig verdi hvis den utnyttes på riktig måte. Det er viktig med mer samarbeid og fokus på en datadrevet transportsektor, der analyse og innovasjon er viktige faktorer.

8. Sømløst kollektivtilbud:
Det bør iverksettes en målrettet satsing for å få på plass et sømløst kollektivtilbud på tvers av geografiske grenser, kollektivaktører og transportmidler, og at alle kollektivaktørene kan selge hverandres billetter.


Kollektivkonferansen
18. november 2021

Kolumbus vinner Kollektivprisen 2021


Kollektivkonferansen
18. november 2021

Odd Aksland vinner Ildsjel-prisen 2021


Kollektivkonferansen
18. november 2021

Lindas referater fra konferansen


Nyheter fra EU
9. november 2021

EU-nyhetsbrev oktober 2021


Kollektivprisen
17. oktober 2021

Umair Mehmood Imam nominert til Ildsjel-prisen 2021


Ukategorisert
16. oktober 2021

Terje Sundfjord nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
15. oktober 2021

Kjetil Nordbø nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
14. oktober 2021

Steffen Brattøy nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
13. oktober 2021

Trond Hovland nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
12. oktober 2021

Odd Aksland nominert til Ildsjel-prisen 2021


Covid-19
12. oktober 2021

PRESSEMELDING STATSBUDSJETTET 2022


Sekretariatsnytt
4. oktober 2021

Ny medarbeider i sekretariaet


Markedsoversikt
23. september 2021

Markedsoversikt for buss


Sekretariatsnytt
31. august 2021

Nytt fjes i innovasjonsarbeidet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
13. august 2021

Call for speakers – Kollektivkonferansen 2021 – frist 15. august


Markedsoversikt
3. august 2021

Markedsoversikt for båt og ferje 2021!


Nyheter fra EU
1. juli 2021

EU-nyhetsbrev juni 2021


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
22. juni 2021

Prosjekt «Inntektspotensialet i kollektivtrafikken»


Covid-19
21. april 2021

Årsrapport 2020


Veiledere og høringssvar
12. april 2021

Innspill til høring om Nasjonal Transportplan 2022-2033


Nettverk
19. mars 2021

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2022-33


Sekretariatsnytt
5. mars 2021

Kollektivtrafikk.no i ny drakt


Nyheter fra EU
2. mars 2021

EU-nyhetsbrev februar 2021


Nyheter fra EU
5. februar 2021

EU-nyhetsbrev januar 2021


Veiledere og høringssvar
2. februar 2021

Omsetningskrav og bruk av biodrivstoff


Covid-19
28. januar 2021

Digital workshop om den nye normalen


Ukategorisert
23. januar 2021

Forskerkonferansen Mobilitet 2021


Covid-19
19. januar 2021

Prognose for inntektstap 1.kvartal 2021


Nyheter fra EU
4. januar 2021

Nyhetsbrev fra EU – desember 2020


Ukategorisert
22. desember 2020

En riktig god jul ønskes dere alle


Covid-19
11. desember 2020

Prosjektet Målbildet for den nye normalen


Nyheter fra EU
2. desember 2020

EU-nyhetsbrev november


Kollektivkonferansen
19. november 2020

Deltagerrekord på Kollektivkonferansen 2020!