Årsrapport 2021

Kollektivtrafikkforeningens medlemmer har mange møteplasser og jobber mye sammen, som dere kan se av foreningens årsrapport for 2021.

 

 

Årsrapport 2021

 

Vi samarbeider og deler kompetanse og erfaringer med hverandre og finner ofte felles løsninger på felles utfordringer.

Målet vårt er at vi sammen skal skape bærekraftig bevegelsesfrihet og vi ønsker å forenkle folks liv. Vi ønsker å bidra til bedre utnyttelse av samfunnets ressurser, bedre tjenester for den enkelte reisende, og mer bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Har du hørt om Kollektivtrafikkforeningen og ikke helt vet hva vi holder på med? Finn ut mer i årsrapporten.

Er du med i noen av samarbeidene, men ikke vet hvilke andre samarbeid foreningen organiserer? Kikk i årsrapporten.

Les om alt det gode samarbeidet mellom Kollektivtrafikkforeningens medlemmer og andre aktører i årsrapporten for 2021 her.

 

Les også:


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
3. januar 2024

Kollektivløftet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
2. januar 2024

Mobilitet 2024: Usikre tider – sikker mobilitet?