Kollektivbarometeret

Kollektivbarometeret er en nasjonal undersøkelse som måler hvor fornøyd befolkningen er med kollektivtrafikken.

Det er Epinion DK som gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Kollektivtrafikkforeningen.

Undersøkelsen måler 10 ulike parametere, som igjen er delt opp i flere underspørsmål. Barometeret er en web-basert undersøkelse, med totalt 17.299 respondenter i 2021, fordelt utover landets fylker. De 10 ulike områdene er:

• Kollektivtilbudet
• Punktlighet
• Informasjon
• Personalets opptreden
• Trygghet og sikkerhet
• Komfort
• Kollektivtrafikkens rolle i samfunnet
• Valuta for pengene
• Befolkningstilfredshet

Kollektivbarometeret er en standardisert undersøkelse som gjør det mulig å sammenligne og benchmarke kollektivtilbudet på tvers av geografi og kollektivselskaper. Selv om det finnes store variasjoner i tilbudet avhengig av hvor folk bor gir denne undersøkelsen er godt grunnlag for forbedre tilbudet til kundene. Undersøkelsen er den samme som gjennomføres som et samarbeid mellom kollektivselskapene i Stockholm, Helsinki, København og Geneve, den såkalte BEST-undersøkelsen.

Noen tall fra 2021:

Kollektivtrafikkens rolle i samfunnet:

75 % sier at en kraftig økning i bruk av kollektivtransport er nødvendig om vi skal nå klimamålene
80 % mener en kraftig økning i bruk av kollektivtransport er nødvendig for å redusere bilkøene
69 % tror flere vil reise kollektivt i framtida

Komfort:

85 % sier de føler seg trygg om bord på transportmidlene
67 % sier det er komfortabelt å reise kollektivt
70 % svarer at transportmidlene er rene

Kollektivtilbud og befolkningstilfredshet

68% svarer at Kollektivtrafikken fungerer bra for reiser i sentrale områder mot 42% for reiser utenfor sentrale områder. 50% svarer at de totalt sett er fornøyd med kollektivtrafikken

 

Resultatene fra Kollektivbarometeret er anbefalt brukt til årsrapporter, i kunnskapsrapporter, ovenfor kommuner og i kampanjer.

Kontaktperson:
Olov Grøtting, mob. +47 918 20510