Kollektivbarometeret

Kollektivbarometeret er en nasjonal undersøkelse som måler hvor fornøyd befolkningen er med kollektivtrafikken.

Det er Epinion AS som gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Kollektivtrafikkforeningen.

Undersøkelsen måler ti ulike parametere, som igjen er delt opp i flere underspørsmål. Barometeret er en web-basert undersøkelse, med totalt 17.063 respondenter fordelt utover landets fylker. De ti ulike områdene er:

• Kollektivtilbudet
• Punktlighet
• Informasjon
• Personalets opptreden
• Trygghet og sikkerhet
• Komfort
• Kollektivtrafikkens rolle i samfunnet
• Valuta for pengene
• Lojalitet
• Befolkningstilfredshet

Kollektivbarometeret er en standardisert undersøkelse som gjør det mulig å sammenligne og benchmarke kollektivtilbudet på tvers av geografi og kollektivselskaper. Selv om det finnes store variasjoner i tilbudet avhengig av hvor folk bor gir denne undersøkelsen er godt grunnlag for forbedre tilbudet til kundene. Undersøkelsen er den samme som gjennomføres som et samarbeid mellom kollektivselskapene i Stockholm, Helsinki, København og Geneve, den såkalte BEST-undersøkelsen.

Noen tall fra 2019:
• 92 % sier at kollektivtrafikken har stor samfunnsnytte
• 88 % mener den er bra for miljøet
• 78 % tror flere vil reise kollektivt i framtida
• 69 % er fornøyd med kollektivtilbudet i sentrale områder

Resultatene fra Kollektivbarometeret brukes til årsrapporter, i kunnskapsrapporter, ovenfor kommuner og i kampanjer.

Kontaktperson:
Olov Grøtting, mob. +47 918 20510