Samarbeid og utvikling for offentlige aktører innen kollektivtrafikk og bærekraftig mobilitet.

Kollektivkonferansen 2021 arrangeres digitalt 18. november. Den handler om den nye normalen for bærekraftig mobilitet. Les mer. 

Delta i nettverk og arrangementer, få innsikt i fremtidens mobilitet mot 2025 og lær mer om oss – bransjeorganisasjonen for offentlige aktører som planlegger, kjøper og markedsfører kollektiv-og mobilitetstjenester.

Hva skjer i mobilitets-Norge?

Vi skal omstille oss fra gamle vaner og silotenkning.

Aktuelt i kollektivtrafikken

Mer om oss

Mer om oss

Kollektivtrafikkforeningen er en nasjonal bransjeorganisasjon for offentlige aktører som planlegger, kjøper og markedsfører kollektiv- og mobilitetstjenester. Vår visjon er å forenkle menneskers liv.

Hvem er vi?

Våre medlemmer

Kommende arrangementer og møter

13. oktober
12.00 - 15.00
Teams
20. oktober
10.00-15.00
Oslo
4. november
12.00
Gardermoen
18. november
10.00-15.30
Digitalt
23. november
09:00-12:00
Digitalt?
Målbildet for den nye normalen

Målbildet for den nye normalen

Prosjektet ser på hvilke utfordringer og muligheter som med stor sannsynlighet inntreffer i framtida, og vil også peke på hvilke muligheter for samarbeid som kan finnes.

Målbildet for den nye normalen