Samarbeid og utvikling for offentlige aktører innen bærekraftig mobilitet.

Kollektivkonferansen 2022 – med tema «mobilitet i omstilling» – ble vel gjennomført torsdag 10. november med 570 deltagere. Takk til både innledere og alle som tok turen. Og ikke minst: Gratulerer så mye til Kolumbus med Kollektivprisen og Stine Fredriksen fra Innlandstrafikk med prisen for Årets Ildsjel!

Hva skjer i mobilitets-Norge?

Vi skal omstille oss fra gamle vaner og silotenkning.

Aktuelt i kollektivtrafikken


Mobilitet i omstilling
1. februar 2023

Webinar om FlexDanmark


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
24. januar 2023

Innovasjonsprosjekter: Kollektivtrafikken møter eldrebølgen

Mer om oss

Mer om oss

Kollektivtrafikkforeningen er en nasjonal bransjeorganisasjon for offentlige aktører som planlegger, kjøper og markedsfører kollektiv- og mobilitetstjenester. Vår visjon er å forenkle menneskers liv.

Hvem er vi?

Våre medlemmer

Kommende arrangementer og møter

20. februar
09:00 - 12.00
Digitalt
28. februar
09.00 - 12.00
Digitalt
9. mars
09:00-12:00
Digitalt
9. mars
13.00 - 15.30
Digitalt
Målbildet for den nye normalen

Målbildet for den nye normalen

Prosjektet ser på hvilke utfordringer og muligheter som med stor sannsynlighet inntreffer i framtida, og vil også peke på hvilke muligheter for samarbeid som kan finnes.

Målbildet for den nye normalen