Samarbeid og utvikling for offentlige aktører innen kollektivtrafikk og bærekraftig mobilitet.

Ser du etter presentasjoner og opptak fra Kollektivkonferansen 2021, som ble arrangert digitalt 18. november? Det finner du her!

Delta i nettverk og arrangementer, få innsikt i fremtidens mobilitet mot 2025 og lær mer om oss – bransjeorganisasjonen for offentlige aktører som planlegger, kjøper og markedsfører kollektiv-og mobilitetstjenester.

Hva skjer i mobilitets-Norge?

Vi skal omstille oss fra gamle vaner og silotenkning.

Aktuelt i kollektivtrafikken

Mer om oss

Mer om oss

Kollektivtrafikkforeningen er en nasjonal bransjeorganisasjon for offentlige aktører som planlegger, kjøper og markedsfører kollektiv- og mobilitetstjenester. Vår visjon er å forenkle menneskers liv.

Hvem er vi?

Våre medlemmer

Kommende arrangementer og møter

4. november
11.30
Thon Hotel Oslo Airport
2. desember
11.00-15.00
Oslo
9. desember
Lunsj til lunsj
Oslo
Målbildet for den nye normalen

Målbildet for den nye normalen

Prosjektet ser på hvilke utfordringer og muligheter som med stor sannsynlighet inntreffer i framtida, og vil også peke på hvilke muligheter for samarbeid som kan finnes.

Målbildet for den nye normalen