Samarbeid og utvikling for offentlige aktører innen bærekraftig mobilitet.

Kollektivkonferansen 2022 – med tema «mobilitet i omstilling» – ble vel gjennomført torsdag 10. november med 570 deltagere. Takk til både innledere og alle som tok turen. Og ikke minst: Gratulerer så mye til Kolumbus med Kollektivprisen og Stine Fredriksen fra Innlandstrafikk med prisen for Årets Ildsjel!

Hva skjer i mobilitets-Norge?

Vi skal omstille oss fra gamle vaner og silotenkning.

Aktuelt i kollektivtrafikken


Kollektivkonferansen
25. november 2022

Kollektivkonferansen 2022 – se hele konferansen her!


Ukategorisert
17. november 2022

Innspill til forhandlingene om statsbudsjett


Ildsjelprisen
11. november 2022

Stine Fredriksen årets ildsjel 2022!

Mer om oss

Mer om oss

Kollektivtrafikkforeningen er en nasjonal bransjeorganisasjon for offentlige aktører som planlegger, kjøper og markedsfører kollektiv- og mobilitetstjenester. Vår visjon er å forenkle menneskers liv.

Hvem er vi?

Våre medlemmer

Kommende arrangementer og møter

22. november
09:00-12:00
Digitalt
9. desember
10:00-15:30
Oslo
13. desember
09:00 - 11:00
Digitalt
15. desember
11.00 - 15.00
Oslo
9. mars
09:00-12:00
Digitalt
Målbildet for den nye normalen

Målbildet for den nye normalen

Prosjektet ser på hvilke utfordringer og muligheter som med stor sannsynlighet inntreffer i framtida, og vil også peke på hvilke muligheter for samarbeid som kan finnes.

Målbildet for den nye normalen