Kollektivtrafikk i media

Slik vil Oslo MDG kapre velgere til neste valg: Forby bensin- og dieselbiler i hele indre by og gjøre det vanskeligere å kjøre bil over ...innskrenkningene for bilistene må sees… [...]

Passasjerene vender tilbake til bussen fortere enn AtB hadde trodd. Likevel er det humper i veien som venter selskapet. AtB mener så langt ... [...]

vendt forover i stedet for bakover, slik tilfellet var med TX4. Det sammenleggbare setet nærmest fortauet kan også svinges ut for å hjelpe passasjerer med begrenset mobilitet med å komme… [...]

I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem torsdag, ble det ikke satt av ekstra penger til kollektivsatsing. Det er det opp til fylkene ...som ble lagt frem torsdag, ble det… [...]

Også elbilistene bør betale for kostnadene bilbruken påfører samfunnet, skriver Jofri Lunde og Jon H. Stordrange, NHO Transport.adm. direktør i NHO Transport. Foto: NTB Jofri Lunde næringspolitisk sjef, NHO Transport… [...]

Rødgrønne fylkespolitikere er misfornøyde med egen regjering etter kutt i kollektivtransporten. De frykter kollektivtransporten vil settes ...til TV 2. Han mener fylkeskommunen ikke har tilstrekkelig økonomiske ressurser til å opprettholde… [...]

Flere reagerer på at det nå blir et drastisk kutt i kollektivtilbudet.Flere reagerer på at det nå blir et drastisk kutt i kollektivtilbudet. [...]

Det verste du gjør når du forflytter deg – miljømessig – er å ta hurtigbåt. Kolumbus sine ti hurtigbåter forurenser mer enn de 450 bussene ...deg – miljømessig – er… [...]

Torsdag 12. mai ble regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett lagt frem. Forslaget innebærer ingen endringer for jernbanen.NOR jobber nå med å gjennomføre prosjektene i effektpakkene som ligger i NTP, og… [...]

Foto: Jofri Lundefor elbilister, noe NHO Transport har tatt til orde for, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport. Regjeringen fulgte ikke [...]

Kollektivtrafikken sliter fortsatt med ettervirkninger eller koronapandemien, men ser ikke ut til å ha fått noen støtte til å endre ...utfordringene vil bidra negativt til oppnåelsen av nullvekstmålet og klimamålene,… [...]

Regjeringspartiene trenger støtte fra SV for å få flertall i Stortinget for revidert nasjonalbudsjett. Men finanspolitisk talskvinne Kari ...tapere, mener Kaski. Hun er kritisk til forslag om kutt i kollektivtrafikk… [...]

SVs finanspolitiske sjefforhandler på Stortinget, Kari Elisabeth Kaski, mener regjeringen ikke leverer på politikken for landets største by ...største by. Overfor Avisa Oslo varsler hun kamp for mer midler til… [...]

AtB bøyer av for kritikken og gjeninnfører busstilbud på den gamle fylkesvegen gjennom Vellamelen. – Føler at vi er blitt hørt, sier ...AtB bøyer av for kritikken og gjeninnfører busstilbud… [...]

Tomme t-banevogner ble et vanlig syn under pandemien. Nå sliter Ruter med å få passasjerene tilbake. (Heiko Junge/NTB) – Vi frykter at ...i reisemønstre også på lang sikt, og det… [...]

Ingen kutt i drivstoffavgiftene, og moms for elbiler over 500.000. Men 30 små ferjesamband blir gratis. Se hvordan budsjettet påvirker din ...1 million kroner uten moms bli 12,5 prosent dyrere.… [...]

Regjeringen vil ikke videreføre støtten kollektivtransporten fikk da passasjerene uteble under pandemien.juli er det slutt, skriver NRK . – Det er nødvendig at fylkeskommunene tilpasser kollektivtilbudet til en ny normal,… [...]

I det reviderte nasjonalbudsjettet er det ikke penger til videre koronakompensasjon til kollektivtilbudet i Oslo.også på lang sikt, og det er nødvendig at fylkeskommunene tilpasser kollektivtilbudet til en ny normal.… [...]

Fra 1. juli i år blir det gratis å reise med ferger på strekninger med under 100.000 passasjerer i året. Men flere reagerer på at de faller ...han finner ikke… [...]

– For mange er ferja livsnerven i kvardagen. Det tek denne regjeringa på alvor. No foreslår vi derfor å løyve 59 millionar kroner ekstra ...til òg å omfatta delstrekningar til… [...]

Regjeringa foreslår at Bodø og Ålesund blir tildelt 15 millionar kroner kvar for å fremje klima- og miljøvenleg byutvikling, gjennom å .../Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik). I Nasjonal… [...]

Regjeringa foreslår å setje av 2 millionar kroner i revidert nasjonalbudsjett til vidare utgreiing av tiltak i tilknyting til hamna i Vardø.så raskt som mogeleg, seier fiskeri- og havminister Bjørnar… [...]

Automatiserte ferger, men fortsatt med noe bemanning er alternativ til bygging av bro og tunnel. Til og med et bedre alternativ til ...ut av Statens vegvesen i 2011. Oppdragsgiverne for… [...]

TÃI-forsker Jørgen Aarhaug er oppnevnt som medlem i det regjeringsnedsatte utvalget som skal vurdere framtidens rammebetingelser for ..., Sandefjord – Styreleder i Norges Taxiforbund • Jofri Lunde, Oslo – Næringspolitisk… [...]

Craig Farr har laget totalt 63 sekunder med musikk fordelt på ni stopp langs den nye bybanelinjen.. Nå har ansvaret blitt lagt til kunstkomiteen til Bybanen utbygging i Vestland fylkeskommune.… [...]

The city Italian they will have new transport models. The Ministry of Sustainable Infrastructure and Mobility is strategizing for ...vehicles. And to stimulate the demand for public transport, the government… [...]

Om den er i rute akkurat nå, vites ikke, men Norges første selvkjørende fullskalabuss i ordinær rute er ihvertfall et faktum. Og den er ...ut selvkjørende små shuttle-busser på enkelte… [...]

Prisen for å kjøre på den nye motorveien fra Arna og Stanghelle kan bli 135 kroner dersom politikerne godtar Vegvesenets forslag.bompenger. Sammenliknet med de pengene som er satt av i… [...]

Det handla om samfunnsdelen til kommuneplanen, næringslivet og kollektivtransport då leiinga i Øygarden og Vest Næringsråd møtte ..., og vi ser for oss ei prøveordning med gratis kollektivtransport der vi… [...]