Kollektivtrafikk i media

Grunnet sykefravær, innstiller AtB flere bussavganger fredag 2. desember, ifølge deres pressemelding.Grunnet sykefravær, innstiller AtB flere bussavganger fredag 2. desember, ifølge deres pressemelding. [...]

Tema: Infrastruktur ...Tema: Infrastruktur ai-og-mobilitet. ITS Norge inviterte KMD møte med bransjen om AI-strategi innen mobilitet og transport. Se video fra ... [...]

Journals & Books Help Search ...... analysis of an e-survey that looked into the attitudes and urban mobility experiences of Athenians accessing the area of the trial daily. [...]

The e-bike market was valued at USD 23.89 billion in 2022.Gazell D10 model, with joint-partners Aluca and DOCKR (mobility as a services (MaaS) start-up). The new cargo e-bike, identified as… [...]

PR Newswire ...... integrated with other mobility services 5.3.2 Carsharing and public transport ecosystems to converge 5.3.3 Cities and municipalities are ... [...]

LAVOIE, a subsidiary of McLaren Applied, introduces the Series 1 electric scooter – created using supercar and cutting-edge global racing ...... high-end design and superlative performance, LAVOIE is set to… [...]

Riksantikvaren mener at en bybanetrasé over Bryggen i Bergen kan godtas, men ber likevel fylkeskommunen legge inn en innsigelse mot planen.Unesco gir Bybanen på Bryggen tommelen opp Men hun ber… [...]

Frist: 12.12.22 ...... vi ikke skal reise kollektivt i morgen som vi gjorde i går. Det blir færre privatbiler i sentrum. Nye mobilitetsformer dukker opp. Ruter må ... [...]

Riksantikvaren ber likevel Vestland fylkeskommune reise motsegn mot forslag til reguleringsplan for Bybanen, for å redusere risiko, .... Riksantikvaren ber difor Vestland fylkeskommune reise motsegn mot forslag til reguleringsplan for… [...]

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård blir fortsatt presset både fra høyre og venstre i spørsmålet om jernbanepakkene for Østlandet.... -nestleder Steinar Krogstad har lansert en tredje vei for å hindre togoppsplittingen på… [...]

... – De to stålkulvertene under Gulsetringen og Nyhusvegen ville aldri blitt godkjent hvis de var bygget i dag, sier Bård Thorstensen, ...... 13 mars og åpnes 3 mai. På… [...]

... (KLIMA): Ingrid Vold er dataanalytiker i Entur, og jobber særlig med å se på hvordan det kan være mulig å gi reisende med kollektivtrafikk ...... særlig med å se… [...]

... (TRAFIKK): Utrullingen av stadig flere nye trikker i Oslo har virkelig satt fart den siste tiden, med stadig flere nye trikker i bruk.... , som er ansvarlig for innkjøpet… [...]

Smart ticketing. Contactless paying. Dematerialized ticketing. Seamless mobility. Intermodal travels. In one acronym: MaaS, i.e. Mobility ...... a Service and the future of urban mobility. How to increase the modal… [...]

Fylkeskommunen er ferdig med Bussveien mellom Gausel stasjon og Nådlandsbråtet i Stavanger.... i anleggsperioden, sier prosjektleder i Rogaland fylkeskommune, Åsne Nord-Varhaug, i meldingen. Bussveien på strekningen er bygget som en… [...]

Miljødirektoratet har i en ny rapport regnet på kraftbehovet framover.... – fram til 2050. Dette anslaget bygger på en forventning i Nasjonal transportplan om at veitransporten i Norge vil øke… [...]

Moovita company that develops Mobility as a Service solutions and the homonymous one urban mobility appsdrop one new app feature. The new ...... urban mobility apps drop one new app… [...]

Regjeringspartiene Ap og Senterpartiet har ikke flertall i Stortinget, og disse partiene må dermed søke støtte fra SV for å få flertall for ...... , men oljepengebruken endres ikke i… [...]

Norge vil ha nullutslippshavner innen 2030. Havnene selv er opptatt av elektrifisering, og det satses på alternative drivstoff for skip. ...... , slik at innsatsen koordineres og får kraft. Nasjonalt… [...]

GRATIS: Vestland fylkeskommune innfører prøveordning med gratis kollektivtransport for asylsøkjarar med asylsøkjarbevis. Datoen for ...GRATIS: Vestland fylkeskommune innfører prøveordning med gratis kollektivtransport for asylsøkjarar med asylsøkjarbevis. Datoen for oppstart ... [...]

I januar 2023 blir Estlands hovedstad Europas trettende miljøhovedstad.... en folkeavstemning i 2013 ble Tallinn den første byen som innførte gratis kollektivtrafikk for alle sine innbyggere. I løpet av året… [...]

Det er positivt at Bærum kommune ønsker å tilrettelegge for mer gange, sykkel og kollektivtransport, samt vil prøve å redusere reisebehovet.... med mer i nærmiljøet slik at disse kan nås… [...]

Mange er skuffet etter at budsjettforliket mellom regjeringen og SV ikke fant rom til veiprosjektet Seljestad - Røldal.... som Statens vegvesen har pekt på som et av samfunnsøkonomisk beste prosjektene… [...]

Kommunen jobber med hvordan vi kan få til enda bedre løsninger for kollektivtransport innad i kommunen.... kan få til enda bedre løsninger for kollektivtransport innad i kommunen. Målet er å… [...]

For tiden pågår det bygging av et nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker, samt ny trase fra Drammen mot Vestfold. Alt skal stå klart ...... løsning som gjør det enkelt… [...]

Det blir billigere TT-reiser i Oslo neste år, selv om Rødt ikke fikk gehør for så mye kutt i prisene som de ville.... til dagens pris for kollektivreiser. I dag… [...]

Både Teater i Fjellregionen og Teater i Glåmdal reddes av budsjettet som ble vedtatt av fylkesutvalget på Lillehammer tirsdag. 3,2 ...... av et godt og fremtidsrettet kollektivtilbud er en av… [...]

Miljødepartementet har regnet på hva energiforbruket blir om transporten elektrifiseres. Og det korte svaret er: Skyhøyt.... i 2050. Dette er altså nullvekstscenariet. Men går det som Nasjonal transportplan tar høyde… [...]

For å kutte fossile utslipp fra all transport i framtiden, kan behovet for kraft øke med 60 TWh i 2050, viser en ny analyse fra ...... med dagens transportomfang og… [...]