Innovasjons- og mobilitetsprosjekter

Hos våre medlemmer skjer det hele tiden innovasjon og nytenkning innen mobilitet. På denne siden finner du både intervjuer vi har gjennomført med menneskene bak innovasjonsprosjektene, og også en oversikt over en rekke prosjekter fra hele landet.

Kontaktperson:
Reidun Kvitberg Gulliksen, mob. +47 478 36 751
Kontaktperson:
Håvard Sagbakken Saanum, mob. +47 992 98 986

Intervjuer

For å videreutvikle kollektivbransjen, er vi avhengige av fremoverlente selskaper med fokus på innovasjon og som tør å tenke nytt. Det er snakk om nye tekniske løsninger, nye mobilitetsformer, digitalisering og mye mer! Dette viktige arbeidet, og folka som driver det framover, får ofte ufortjent lite oppmerksomhet. Derfor har vi satt i gang vårt eget lille prosjekt: gjennom å intervjue disse folka, vil vi sette fokus på alt det spennende innovasjonsarbeidet som foregår i bransjen, og presentere deres forslag til løsninger for fremtidens kollektivtrafikk.

Her kan du lese om de ulike prosjektene vi har skrevet saker om:

Innovasjonsprosjekter: Når bilen blir kollektiv – kollektivtrafikk.no

Innovasjonsprosjekter: Selvkjørende busser i trafikken – kollektivtrafikk.no

Innovasjonsprosjekter: Digitalisering og ny mobilitet – kollektivtrafikk.no

Innovasjonsprosjekter: Nye prismodeller – kollektivtrafikk.no

Innovasjonsprosjekter: Kollektivtrafikken møter eldrebølgen – kollektivtrafikk.no

Filtrering

Vestfold og Telemark Fylkeskommune

VKT og Farte on-demand bestillingstransport med minibuss

VKT og Farte Bestilling er et prøveprosjekt og en ny måte å tenke kollektivtrafikk på i Vestfold og Telemark fylke.

Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Utenom rush – nytt periodeprodukt i Vestfold og Telemark

Det nye periodeproduktet gjør det billigere å reise utenom rushtiden.

Troms og Finnmark Fylkeskommune

Barnebillett utenom rushen i Tromsø

Troms og Finnmark fylkeskommune har startet en prøveordning med tidsdifferensierte priser i Tromsø, som gjør det rimeligere å reise på visse tidspunkter på døgnet.

AtB

Europas første selvkjørende buss på bestilling

AtB og samarbeidspartnere har testet selvkjørende buss på Øya i Trondheim. Pilotprosjektet har gitt innsikt i hvordan reisende og omgivelsene bruker og forholder seg til tilbudet og teknologien.

AtB

Elsparkesykler i Namsos

Pilotprosjektet var et samarbeid mellom AtB, Namsos kommune og Tier og satte ut 50 elsparkesykler i Namsos sentrum i september 2020.

Agder Kollektivtrafikk

Ledig plass på bussen

På holdeplasskilt, i reiseplanlegger og sanntidsskjermer kan du nå se hvor mye ledig plass det er på avgangen du venter på hos AKTs busser.

Fram

Travel like the locals

Når du reiser med offentlig transport, får du en unik opplevelse av området du besøker. Travel like the locals gjør det enkelt for turister å reise med offentlig transport.

Ruter

Selvkjørende kjøretøy

Ruter har testet flere piloter med selvkjørende kjøretøy i Oslo og Akershus.

Ruter

Aldersvennlig transport i Oslo

I Ruters strategi og målbilde er det fokus på å tilby mobilitet for alle – og å skape bedre mobilitet for eldre er ett av tiltakene for å nå dette målet.

Kolumbus

HentMeg

HentMeg bestillingstjeneste tilbys flere steder i Norge.

Nordland Fylkeskommune

Smartere Transport Bodø

Prosjektet Smartere Transport Bodøs mål er å redusere klimautslipp ved å endre reisevaner.

Kolumbus

Elektriske bysykler

Kolumbus har inkludert elektriske bysykler i billettappen for å gi kundene en enda mer helhetlig mobilitetsopplevelse.

Kolumbus

HjemJobbHjem

HjemJobbHjem er en mobilitetsordning som ønsker å tilrettelegge for at flere velger å gå, sykle eller reise med kollektivtransport til og fra jobb.

Østfold kollektivtrafikk

Flex bestillingstransport i Østfold – et viktig velferdsgode

Flex er en helhetlig bestillingstjeneste administrert av Østfold Kollektivtrafikk.