Skoleskyssforum

Skoleskyss er en lovpålagt oppgave og svært viktig for alle våre medlemmer.

Medlemmene i Skoleskyssforum har ansvar for å gjøre saksbehandling i møtepunktet mellom lovverk, økonomisk ansvarlighet og ikke minst hensynet til barnas beste. Nettopp at dette er en rettighetsbasert offentlig tjeneste gir stort behov for erfaringsutveksling blant medlemmene i forumet.

Kontaktperson:
Reidun Kvitberg Gulliksen, mob. +47 478 36751

Møtedatoer, sakspapirer og referat

2021 

05.05.2021: Program og Referat

2020 

04.06.2020: Referat

15.10.2020: Program og Referat

2019 

29-30.04.2019: Program og referat

24.10.2019: Program og referat

2018 

24-25.04.2018: Program og referat

31.10.2018: Program og referat

2017 

24.- 25.04.2017: Program og referat

03.11.2017: Program og referat

Forumets leder og nestleder

Linn Ekdal-Gomes Leder - Ruter
Ingrid Husevåg Døskeland Nestleder - Skyss