Arrangementer

20. februar
09:00 - 12.00
Digitalt
28. februar
09.00 - 12.00
Digitalt
9. mars
09:00-12:00
Digitalt
9. mars
13.00 - 15.30
Digitalt
9. mars
09.00 - 12.00
Digitalt
23. mars
09.00 - 11.30
Digitalt
24. april
10.00 - 16.00
Helsinki, Stockholm eller København
26. april
09.00 - 12.00
Digitalt
4. mai
13.00 - 15.30
Digitalt
16. mai
09:00 - 12.00
Digitalt
23. mai
10.30 - 15.00
Bodø
24. mai
09:00-12:00
Digitalt
21. juni
09.00 - 12.00
Digitalt
11. september
10.30 - 15.00
Kristiansand
12. september
09:00-12:00
Digitalt
12. september
TBC
TBC (fysisk)
14. september
09.00 - 12.00
Digitalt
19. september
Lunsj til lunsj
Avklares senere
26. september
10.00 - 16.00 / 09.00 - 15.00
Ruter S
19. oktober
13.00 - 15.30
Digitalt
16. november
10.00 - 17.00
Fysisk i Oslo og digitalt der du er
21. november
09:00 - 12.00
Digitalt
22. november
09:00-12:00
30. november
09.00 - 12.00
Digitalt
5. desember
10.30 - 15.00
Oslo - Ruter S
14. desember
09.00 - 11.30
Digitalt