Arrangementer

21. juni
09.00 - 12.00
Digitalt
16. august
12.00 - 15.00
Arendal
11. september
10.30 - 15.00
Kristiansand
12. september
TBC
TBC (fysisk)
14. september
09.00 - 12.00
Digitalt
19. september
Lunsj til lunsj
Avklares senere
20. september
Lunsj til lunsj
20. september
Lunsj til lunsj
TBA
20. september
Fra lunsj, heldag neste dag
Bergen
26. september
10.00 - 16.00 / 09.00 - 15.00
Ruter S
11. oktober
09.00 - 12.00
Teams
19. oktober
13.00 - 15.30
Digitalt
16. november
10.00 - 17.00
Fysisk i Oslo og digitalt der du er
21. november
09:00 - 12.00
Digitalt
22. november
09:00-13:00
23. november
09.00 - 12.00
Digitalt
30. november
09.00 - 12.00
Digitalt
5. desember
10.30 - 15.00
Oslo - Ruter S
5. desember
11.00 - 15.00
Kollektivtrafikkforeningen, c/o Ruter, Dronningens gate 40, Oslo
14. desember
09.00 - 11.30
Digitalt
25. januar
09.00 - 12.00
Digitalt