Arrangementer

13. september
09:00-12:00
Digitalt
23. september
09:00-12:00
Digitalt
29. september
09.00 - 11.30
Teams
13. oktober
12.00 - 15.00
Teams
20. oktober
10.00-15.00
Oslo
21. oktober
12.00
Bergen
23. november
09:00-12:00
Digitalt?
25. november
09:00-12:00
Digitalt
2. desember
11.00-15.00
Oslo
9. desember
Lunsj til lunsj
Oslo