Nordic Focus Group

Kollektivtrafikkforeningen har et godt samarbeid med våre nordiske søsterorganisasjoner Svensk KollektivtrafikTrafikselskaberne og Finnish Public Transport Association. De nordiske landene har mye til felles, også når det gjelder kollektivtrafikk. Vi har stor nytte av å utveksle erfaringer og å diskutere nye spennende tiltak med våre nordiske kollegaer.

De nordiske kollektivtrafikk-organisasjonene har også stort utbytte av å samarbeide om ulike prosjekter, enten det gjelder søknader til prosjekter om nordisk mobilitet, felles busstandarder som Bus Nordic eller opp mot EU gjennom en representant i Brussel.

Brussel-representant

Nordic Mobility Group besluttet i 2018 å engasjere en person i 50 % stilling som Brussel-representant for de norske, svenske og finske kollektivtrafikkforeningene, samt hovedstedene i de tre landene. Målet er å følge med på EU-lovgivning med relevans for kollektivtrafikk og mobilitet, og andre relevante saker fra UITP og EU. Det har gitt oss større forståelse for hvordan den europeiske utviklingen påvirker vårt handlingsrom her hjemme, og hvordan den norske kollektivbransjen også kan påvirke denne utviklingen.

Brussel-representanten Annabelle Huet sender jevnlige nyhetsbrev med oppdateringer, i tillegg til å fasilitere forberedelsene til UITPs EU-Committee, hvor Kollektivtrafikkforeningen er representert. Vi har også kontaktet Annabelle for å få innsikt i status i ulike EU-spørsmål. Dette gjelder for eksempel «Clean Vehicles Directive», som vil legge føringer for norske kollektivanskaffelser frem mot 2030.

Annabelle Huet kan kontaktes på annabelle.huet@uitp.org

Kontaktperson:
Elisabeth Helene Berge, mob. +47 930 89454

Møtedatoer, sakspapirer og referat

2021 

2020 

24.06.2020: se program her

25.09.2020: se program her

 

2019 

17.01.2019 – online møte.

03/04.10.2019 – møte i Lund og København. Se program.

 

2018 

18/19.04.2018 – møte i Helsinki, med det finske Transportministeriet. Se program.