KOLLEKTIVPRISEN OG ÅRETS ILDSJEL 2021

Fra og med 2021 vil Kollektivtrafikkforeningen dele ut to priser i forbindelse med Kollektivkonferansen, en organisasjonspris og en personpris

Kollektivprisen

Deles ut til en organisasjon for arbeid, tiltak eller prosjekt som:

 • Har bidratt til å forenkle folks liv
 • Har vært nytenkende
 • Der de gjerne har samarbeidet med flere aktører
 • Har utnyttet tilgjengelige ressurser på en god måte

Prisen er en publikumspris som stemmes fram i forbindelse med Kollektivkonferansen.

Årets ildsjel i kollektivtrafikken

Deles ut til en person som oppfyller alle eller noen av kriteriene nedenfor:

 • Vært engasjert og aktiv og bidratt til samarbeid i bransjen
 • Har gjort en innsats utover det man kan forvente i jobben
 • Vært entusiastisk og inspirert andre til økt innsats
 • Er nytenkende og har bidratt til eller er en drivkraft for utvikling
 • Har satt spor etter seg i bransjen og har drevet fram nye mobilitetsløsninger
 • Er ambassadør og talsperson på vegne av bransjen
 • Er en pådriver for innovasjon og samarbeid

Prisen er en jurypris som deles ut på Kollektivkonferansen.

Juryen vil trenge gode begrunnelser slik at de kan sette seg godt inn i hva de enkelte personer står for og som har gjort at de blir nominert, og fortjener å vinne denne prisen.

Nominasjon:

Send din nominasjon til post@kollektivtrafikk.no innen 1. september 2021.

Merk: Kollektivprisen 2021 eller Ildsjelprisen 2021

 

 

Publikumspris

For første gang var det publikum som stemte frem vinneren av Kollektivprisen under den heldigitale Kollektivkonferansen 2020. Vinneren ble Kolumbus for deres helhetlige mobilitetstilbud.

 

 

 

 

 

Vinnere av Kollektivprisen

2020: Kolumbus  

Kolumbus vant Kollektivprisen 2020 for deres helhetlige mobilitetstilbud, og spesielt integrasjon av elektrisk bysykkel i tilbudet.

Les mer her

2019: AtB 

AtB vant Kollektivprisen 2019 for omleggingen til metrosystem i Trondheim.

Les mer her

2018: Sogn og Fjordane Fylkeskommune 

Sogn og Fjordane Fylkeskommune vant Kollektivprisen 2018 for tilbudet Lokaltransport for Ungdom.

Les mer her

2017: Gjøvik kommune 

Gjøvik kommune vant Kollektivprisen 2017 for deres arbeid med kollektivtilbudet, at kommunen har gått svært helhetlig til verks i sitt arbeid for å få flere kollektivreisende, de har sett på mange brukergrupper, byutvikling og gatebruk, samt at de har jobbet regionalt.

Les mer her

2016: Trafikantinformasjons- og designprogrammet for Oslo og Akershus (TID-programmet) 

TID-programmet i Oslo og Akershus vant Kollektivprisen 2016 med begrunnelsen at prosjektet er helhetlig, intuitivt og tilgjengelig, og gjør kollektivtilbudet lettere å bruke.

Les mer her

2015: Ruter 

Ruter vant Kollektivprisen 2015 for den utradisjonelle kampanjen «Uspesifiserte reiser».

Les mer her

2014: Kristoffer Kvame, JVB 

Kristoffer Kvame fra Valdresekspressen/Jotunheimen og Valdresruten bilselskap (JVB) vant Kollektivprisen 2014 for sitt engasjement for kollektivtrafikk gjennom en årrekke.

2013: Fredrikstad kommune 

Fredrikstad kommune vant Kollektivprisen 2013 for sin offensive kollektivsatsning gjennom byfergen.

2012: Bybanen i Bergen 

Bybanen i Bergen vant Kollektivprisen 2012 for å ha gitt et løft til kollektivtrafikken i Bergen og lyktes med å tiltrekke seg nye kundegrupper.

Les mer her

2011: Posten Norge, Østlandsterminalen 

Posten Norge, Østlandsterminalen vant Kollektivprisen 2011 for den svært vellykkede satsingen på å få de ansatte til å reise kollektivt til og fra jobb etter at arbeidsplassen ble flyttet fra Oslo S til Lørenskog.

2010: Natur og Ungdom 

Natur og Ungdom vant Kollektivprisen 2010 for sin innsats for å sette kollektivtrafikk på agendaen både nasjonalt og lokalt, også på utradisjonelle arenaer som Kollektivkampanjen.

Les mer her