KOLLEKTIVPRISEN OG ÅRETS ILDSJEL 2021

Hvem fortjener årets kollektivpris? Les om de nominerte her før du avgir din stemme på Kollektivkonferansen 2021. Du kan også lese mer om de nominerte til Ildsjelprisen, som deles ut av en jury. 

Fra og med 2021 deler Kollektivtrafikkforeningen ut to priser i forbindelse med Kollektivkonferansen, Kollektivprisen og Ildsjelprisen. 

Kollektivprisen

Deles ut til en organisasjon for arbeid, tiltak eller prosjekt som:

 • Har bidratt til å forenkle folks liv
 • Har vært nytenkende
 • Der de gjerne har samarbeidet med flere aktører
 • Har utnyttet tilgjengelige ressurser på en god måte

Prisen er en publikumspris som stemmes fram i forbindelse med Kollektivkonferansen.

I 2021 er følgende nominert til Kollektivprisen:

 1. AKT Svipp
 2. Ruter for ny forretningsmodell for digitale tjenester i leveranseavtaler med operatører.
 3. Ruter for arbeid med AI i kundeinnsikt og saksbehandling
 4. Travel Pass Nordland
 5. Mobilbetaling på bussen uten soner og månedskort, Kolumbus
 6. VY nye smartprisbilletter

 


Årets ildsjel i kollektivtrafikken

Deles ut til en person som oppfyller alle eller noen av kriteriene nedenfor:

 • Vært engasjert og aktiv og bidratt til samarbeid i bransjen
 • Har gjort en innsats utover det man kan forvente i jobben
 • Vært entusiastisk og inspirert andre til økt innsats
 • Er nytenkende og har bidratt til eller er en drivkraft for utvikling
 • Har satt spor etter seg i bransjen og har drevet fram nye mobilitetsløsninger
 • Er ambassadør og talsperson på vegne av bransjen
 • Er en pådriver for innovasjon og samarbeid

Prisen er en jurypris som deles ut på Kollektivkonferansen.

De nominerte:

 1. Odd Aksland
 2. Trond Hovland
 3. Steffen Brattøy
 4. Kjetil Nordbø
 5. Terje Sundfjord
 6. Umair Imam

 

 

 

Publikumspris

For første gang var det publikum som stemte frem vinneren av Kollektivprisen under den heldigitale Kollektivkonferansen 2020. Vinneren ble Kolumbus for deres helhetlige mobilitetstilbud.

 

 

 

 

 

Vinnere av Kollektivprisen

2021: Kolumbus 

Kolumbus vant Kollektivprisen 2021 for sitt arbeid med De vant for sitt arbeid med mobilbetaling på bussen uten soner og månedskort.

Les mer her

2020: Kolumbus  

Kolumbus vant Kollektivprisen 2020 for deres helhetlige mobilitetstilbud, og spesielt integrasjon av elektrisk bysykkel i tilbudet.

Les mer her

2019: AtB 

AtB vant Kollektivprisen 2019 for omleggingen til metrosystem i Trondheim.

Les mer her

2018: Sogn og Fjordane Fylkeskommune 

Sogn og Fjordane Fylkeskommune vant Kollektivprisen 2018 for tilbudet Lokaltransport for Ungdom.

Les mer her

2017: Gjøvik kommune 

Gjøvik kommune vant Kollektivprisen 2017 for deres arbeid med kollektivtilbudet, at kommunen har gått svært helhetlig til verks i sitt arbeid for å få flere kollektivreisende, de har sett på mange brukergrupper, byutvikling og gatebruk, samt at de har jobbet regionalt.

Les mer her

2016: Trafikantinformasjons- og designprogrammet for Oslo og Akershus (TID-programmet) 

TID-programmet i Oslo og Akershus vant Kollektivprisen 2016 med begrunnelsen at prosjektet er helhetlig, intuitivt og tilgjengelig, og gjør kollektivtilbudet lettere å bruke.

Les mer her

2015: Ruter 

Ruter vant Kollektivprisen 2015 for den utradisjonelle kampanjen «Uspesifiserte reiser».

Les mer her

2014: Kristoffer Kvame, JVB 

Kristoffer Kvame fra Valdresekspressen/Jotunheimen og Valdresruten bilselskap (JVB) vant Kollektivprisen 2014 for sitt engasjement for kollektivtrafikk gjennom en årrekke.

2013: Fredrikstad kommune 

Fredrikstad kommune vant Kollektivprisen 2013 for sin offensive kollektivsatsning gjennom byfergen.

2012: Bybanen i Bergen 

Bybanen i Bergen vant Kollektivprisen 2012 for å ha gitt et løft til kollektivtrafikken i Bergen og lyktes med å tiltrekke seg nye kundegrupper.

Les mer her

2011: Posten Norge, Østlandsterminalen 

Posten Norge, Østlandsterminalen vant Kollektivprisen 2011 for den svært vellykkede satsingen på å få de ansatte til å reise kollektivt til og fra jobb etter at arbeidsplassen ble flyttet fra Oslo S til Lørenskog.

2010: Natur og Ungdom 

Natur og Ungdom vant Kollektivprisen 2010 for sin innsats for å sette kollektivtrafikk på agendaen både nasjonalt og lokalt, også på utradisjonelle arenaer som Kollektivkampanjen.

Les mer her

Vinnere av Ildsjel-prisen

2021: Odd Aksland 

Odd Aksland ble tildelt den første ildsjel-prisen. Han er administrerende direktør i Kolumbus og tidligere styreleder i Kollektivtrafikkforeningen.

Les mer her.