Kollektivprisen og Årets ildsjel 2024

Hvem fortjener Kollektivprisen 2024? Og hvem utpeker seg til å få prisen Årets ildsjel i kollektivtrafikken 2024?

Kollektivtrafikkforeningen deler ut to priser under Kollektivkonferansen 28. november 2024; Kollektivprisen og Årets ildsjel i kollektivtrafikken.

Hvem får disse to høythengende prisene i år? Du har nå mulighet til å nominere din favoritt. Send inn til post@kollektivtrafikk.no innen 1. september!

 

Kollektivprisen 2024

Deles ut til en organisasjon for arbeid, tiltak eller prosjekt som:

 • Bidrar til å forenkle folks liv
 • Bidrar til omstilling
 • Er nytenkende
 • Samarbeider med flere aktører
 • Utnytter tilgjengelige ressurser på en god måte

Prisen er en publikumspris, der finalistene stemmes fram i forbindelse med Kollektivkonferansen.

#kollektivprisen

 

Årets ildsjel i kollektivtrafikken 2024


Deles ut til en person som oppfyller alle eller noen av kriteriene nedenfor:

 • Er engasjert og aktiv og bidrar til samarbeid
 • Er entusiastisk og inspirerer andre
 • Er nytenkende og er en pådriver for utvikling i sitt felt
 • Bidrar til bærekraftig mobilitet og nye mobilitetsløsninger
 • Er en god ambassadør for bransjen
 • Er en pådriver for innovasjon og samarbeid

Prisen er en jurypris som deles ut på Kollektivkonferansen.

#åretsildsjel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinnere av Kollektivprisen

2023: AtB 

AtB vant kollektivprisen 2023 for sitt helhetlige mobilitetstilbud for hele Trøndelag.

Les mer her

2022: Kolumbus 

Kolumbus vant Kollektivprisen 2022 for sin «reiseguide med digital stoppknapp»

Les mer her

2021: Kolumbus 

Kolumbus vant Kollektivprisen 2021 for sitt arbeid med mobilbetaling på bussen uten soner og månedskort.

Les mer her.

2020: Kolumbus  

Kolumbus vant Kollektivprisen 2020 for deres helhetlige mobilitetstilbud, og spesielt integrasjon av elektrisk bysykkel i tilbudet.

Les mer her

2019: AtB 

AtB vant Kollektivprisen 2019 for omleggingen til metrosystem i Trondheim.

Les mer her

2018: Sogn og Fjordane Fylkeskommune 

Sogn og Fjordane Fylkeskommune vant Kollektivprisen 2018 for tilbudet Lokaltransport for Ungdom.

Les mer her

2017: Gjøvik kommune 

Gjøvik kommune vant Kollektivprisen 2017 for deres arbeid med kollektivtilbudet, at kommunen har gått svært helhetlig til verks i sitt arbeid for å få flere kollektivreisende, de har sett på mange brukergrupper, byutvikling og gatebruk, samt at de har jobbet regionalt.

Les mer her

2016: Trafikantinformasjons- og designprogrammet for Oslo og Akershus (TID-programmet) 

TID-programmet i Oslo og Akershus vant Kollektivprisen 2016 med begrunnelsen at prosjektet er helhetlig, intuitivt og tilgjengelig, og gjør kollektivtilbudet lettere å bruke.

Les mer her

2015: Ruter 

Ruter vant Kollektivprisen 2015 for den utradisjonelle kampanjen «Uspesifiserte reiser».

Les mer her

2014: Kristoffer Kvame, JVB 

Kristoffer Kvame fra Valdresekspressen/Jotunheimen og Valdresruten bilselskap (JVB) vant Kollektivprisen 2014 for sitt engasjement for kollektivtrafikk gjennom en årrekke.

2013: Fredrikstad kommune 

Fredrikstad kommune vant Kollektivprisen 2013 for sin offensive kollektivsatsning gjennom byfergen.

2012: Bybanen i Bergen 

Bybanen i Bergen vant Kollektivprisen 2012 for å ha gitt et løft til kollektivtrafikken i Bergen og lyktes med å tiltrekke seg nye kundegrupper.

Les mer her

2011: Posten Norge, Østlandsterminalen 

Posten Norge, Østlandsterminalen vant Kollektivprisen 2011 for den svært vellykkede satsingen på å få de ansatte til å reise kollektivt til og fra jobb etter at arbeidsplassen ble flyttet fra Oslo S til Lørenskog.

2010: Natur og Ungdom 

Natur og Ungdom vant Kollektivprisen 2010 for sin innsats for å sette kollektivtrafikk på agendaen både nasjonalt og lokalt, også på utradisjonelle arenaer som Kollektivkampanjen.

Les mer her

Vinnere av Ildsjel-prisen

2023: Marthe Svellingen Pedersen 

Marthe Svellingen Pedersen fra Skyss ble årets ildsjel i 2023. Dette fordi hun er nytenkende og systematisk i arbeidet med å gjøre skoleskysstilbudet bedre og mer forutsigbart, og for å fremme samarbeid både innad i egen organisasjon og i bransjen for øvrig.

Les mer her.

2022: Stine Fredriksen 

Stine Fredriksen fra Innlandstrafikk ble årets ildsjel 2022. Dette for sitt årelange arbeid med å forbedre kollektivtilbudet i både by og land, pådriver for innovasjon og samarbeid, og å alltid sette kunden i fokus.

Les mer her.

2021: Odd Aksland 

Odd Aksland ble tildelt den første ildsjel-prisen. Han er administrerende direktør i Kolumbus og tidligere styreleder i Kollektivtrafikkforeningen.

Les mer her.