Ruter vant Kollektivprisen 2015

Kampanjen Uspesifiserte reiser, hvor Ruter har tatt med reisende på overraskelsestur, stakk av med Kollektivprisen 2015.

– Denne utradisjonelle trafikkvekstkampanjen har gitt Ruter positivt image, fått mange ut på reise og på sikt bidratt til økt bruk av kollektivtransport, skriver juryen i sin begrunnelse.

Prisen ble delt ut i forbindelse med Kollektivtrafikkonferansen 2015, tirsdag 3. november.

Fikk flere til å reise kollektivt på fritiden
Juryen mener videre at kampanjen har synliggjort de mulighetene kollektivtrafikktilbudet gir til å reise til ulike steder i regionen på fritiden. Undersøkelser i etterkant viste at kampanjen økte folks bevissthet om mulighetene for å reise kollektivt til interessante steder i Oslo og Akershus, og 1 av 5 oppga at kampanjen fikk dem til å reise kollektivt til et nytt sted.

– Juryen la vekt på at dette er en kampanje som også kan inspirere til nytenkning i andre områder av landet, har løftet fram positive opplevelser med kollektivtrafikk og har skapt blest om å reise kollektivt på tider når det som regel er ledig kapasitet, heter det i juryens begrunnelse.

Konsert
Det er reklamebyrået McCann som i samarbeid med Ruter har utarbeidet kampanjen. Uspesifiserte reiser ble gjennomført for andre gang i sommer. Årets turer gikk til fire holdeplasser i Oslo og Akershus hvor en kjent norsk musikere holdt en overraskelseskonsert. Med på laget i år var blant annet Lars Lillo-Stenberg, Ingrid Olava og Siri Nilsen.

– Det er veldig hyggelig at Uspesifiserte reiser blir lagt merke til av andre og er et konsept som inspirerer flere til å reise kollektivt til steder sin ligger i nærheten av noen av 4000 holdeplassene vi har i Oslo og Akershus, sier Yvonne Waage, markedskonsulent i Ruter.