Markedsforum

Markedsforum er et engasjert og aktivt forum som møtes ca fire – fem ganger i året for å diskutere markeds- og kommunikasjonsrelaterte saker som skaper viktige synergier!

Erfaringsutveksling og deling av relevante kampanjer er særlig sentralt for dette forumet. Markedsforum rapporterer til Mobilitets- og markedskomiteen.

Kontaktperson:
Elisabeth Helene Berge, mob. +47 930 89454

Møtedatoer, sakspapirer og referat

2021 

21.01.2021: Saksliste og referat

16.03.2021: Saksliste og referat

20.05.2021: Saksliste og referat

22-23.09.2021:Lunsj- til lunsjmøte i Trondheim ble utsatt til vår 2022

22.09.2021: Saksliste og referat

02.12.2021:

2020 

30.01.2020: Sakliste og referat

16.06.2020: Saksliste og referat

03.09.2020: Sakliste og referat

03.12.2020: Sakliste og referat

 

2019 

24.01.2019: Sakliste og referat

22-23.05.2019: Sakliste og referat

05.09.2019: Saksliste og referat

28.11.2019: Saksliste og referat

2018 

25.01.2018: Saksliste og referat

10-11.04.2018: Seminarprogram

06.09.2018: Referat

29.11.2018: Saksliste og referat

Forumets leder og nestleder

Marit Holen Leder - FRAM/Møre og Romsdal Fylkeskommune
Roald Morvik Nestleder - Agder Kollektivtrafikk