Båt- og ferjeforum

Båt- og ferjeforum er Kollektivforeningens viktigste arena for erfaringsutveksling knyttet til båt- og ferjeanskaffelser.

Forumet arbeider med eksempelvis regelverkforståelse, krav, tilgang til dokumentasjon om konkurransegrunnlag, samordning av høringsuttalelser og orientering om utvikling i bransjen. Dette bidrar til gjensidig heving av kompetanse blant forumets medlemmer. Forumet er også initiativtaker til strategisk samarbeid og utvikling av felles løsninger for båt- og ferjeanskaffelser. Statens Vegvesen/Vegdirektoratet deltar i møtene til forumet.

Kontaktperson:
Ola Viken Stalund, mob. +47 971 42017

Møtedatoer, sakspapirer og referat

2021 

2020 

01.04.2020: Saksliste og referat

30.09.2020: Saksliste og referat

2019 

18.05.2019: Saksliste og referat

23.09.2019: Saksliste og referat

2018 

17.01.2018: Saksliste og referat

15.05.2018: Saksliste og referat

2017 

20.02.2017: Saksliste og referat

15.06.2017: Saksliste og referat

Forumets leder og nestleder

Anne Høystakli Nestleder - Møre og Romsdal Fylkeskommune