Båt- og ferjeforum

Båt- og ferjeforum er Kollektivforeningens viktigste arena for erfaringsutveksling knyttet til båt- og ferjeanskaffelser.

Forumet arbeider med eksempelvis regelverkforståelse, krav, tilgang til dokumentasjon om konkurransegrunnlag, samordning av høringsuttalelser og orientering om utvikling i bransjen. Dette bidrar til gjensidig heving av kompetanse blant forumets medlemmer. Forumet er også initiativtaker til strategisk samarbeid og utvikling av felles løsninger for båt- og ferjeanskaffelser. Statens Vegvesen/Vegdirektoratet deltar i møtene til forumet.

Kontaktperson:
Håvard Sagbakken Saanum, mob. +47 992 98 986

Møtedatoer, sakspapirer og referat

2023 

20.02.2023: Referat

2022 

15.02.2022: Referat

23.05.2022: Referat

24.05.2022: Referat

27.09.2022: Referat

22.11.2022: Referat

2021 

30.11.2021: Referat

21.09.2021: Referat

22.06.2021: Referat

01.06.2021: Referat

 

2020 

01.04.2020: Saksliste og referat

30.09.2020: Saksliste og referat

2019 

18.05.2019: Saksliste og referat

23.09.2019: Saksliste og referat

2018 

17.01.2018: Saksliste og referat

15.05.2018: Saksliste og referat

2017 

20.02.2017: Saksliste og referat

15.06.2017: Saksliste og referat

Forumets leder og nestleder

Marina Eriksen Nestleder - AtB