Kommunikasjonsforum

Kommunikasjonsforum er Kollektivtrafikkforeningens arena for å utveksle informasjon og erfaringer innen kommunikasjonsarbeid.

Formålet er å lære av hverandre, skape et større og sterkere fagmiljø for kommunikasjonsfaget på tvers av bransjen, samarbeide om større saker, og bidra til å løfte bransjen gjennom å styrke kunnskapen om kollektivtrafikk i samfunnet.

Kontaktperson:
Daniel Rees, mob. 99452400

Møtedatoer, sakspapirer, referat

2024 

18.01.2024: Referat