Markedsoversikt sjø

Markedsoversikten for hurtigbåt og ferje publiseres årlig.

Markedsoversikten for hurtigbåt og ferje er utarbeidet for å skape større innsikt i markedet for alle interesserte aktører, men også for å bidra til å styrke konkurransen i markedet. Større oversikt gir større anledning til å fordele konkurransene utover i tid, noe som er sentralt i et marked med relativt få tilbydere. Oversikten er utarbeidet i samarbeid mellom Kollektivtrafikkforeningen og Statens Vegvesen. Oversikten kan lastes ned i Excel-format via lenkene under.

Kontaktperson:
Håvard Sagbakken Saanum, mob. +47 992 98 986