Innsikt

Kollektivtrafikkforeningen har en målsetting om å bli kollektivtrafikkens faglige stemme i samfunnsdebatten.

Foreningen ønsker å bidra til at flere skal reise kollektivt. Kompetanseheving står derfor høyt på dagsorden, og Kollektivtrafikkforeningen ønsker å gjøre kunnskap lett tilgjengelig. På denne siden finner du oppdaterte markedsoversikter, veiledere, høringssvar samt informasjon om Kollektivbarometeret og prosjektet Målbildet for den nye normalen.

Markedsoversikter

Veiledere og høringssvar

Andre prosjekter