Publikasjoner

Kollektivtrafikkforeningen ønsker her å gi en oversikt over aktuelle publikasjoner om mobilitet og bærekraftig bevegelsesfrihet, samt myndighetenes planer og strategier som påvirker kollektivtrafikken og mobilitetsfeltet, samt presentasjoner fra ulike seminarer.

Her finnes mye spennende informasjon fra tunge forskerrapporter, planer og strategier fra myndighetene, til enkle presentasjoner. Vi i Kollektivtrafikkforeningen håper dere finner siden nyttig.

For å finne fram, filtrer på tema, år, utgiver eller forfatter.

Vi legger gjerne ut rapporter, planer m.m. som mangler i vår oversikt. Ta kontakt med oss på post@kollektivtrafikk.no, hvis du har informasjon du ønsker vi skal dele!

Vi ønsker dere god og nyttig lesing.

 

Filtrering

År
Tittel
Utgiver
Tema
2024
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2024
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2024
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2024
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2024
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2024
Skyss
Bærekraftig mobilitet Digitalisering Nye mobilitetsformer Samfunnsytte
2024
Effektstudie delingsmobilitet
Bård Norheim
,
Harald Høyem
,
Johanne Lægran
,
Magne Fossum
,
Taryn Galloway
,
Trude Tørset
,
Asplan Viak
Bærekraftig mobilitet Mobilitet i omstilling Nye mobilitetsformer
2024
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2024
Mobilitet til Lunsj 20240110
Trygve Kolderup
,
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2024
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2024
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2024
Statens Vegvesen
Mobilitet til lunsj
2024
KS
Bærekraftig mobilitet Universell utforming
2024
Finnmark fylkeskommune
Bærekraftig mobilitet Planer Samfunnsytte
2023
Vurdering av samarbeidsform
Geir Melby
,
Marius Meling
,
Torgeir Overøye
,
Deloitte Advokatfirma AS
Samfunnsytte
2023
Skyss
Bærekraftig mobilitet Kollektivtransport Samfunnsytte
2023
Sprint, Beta mobility
Bærekraftig mobilitet
2023
Innlandet fylkeskommune
Bærekraftig mobilitet Kollektivtransport Planer
2023
Nordland fylkeskommune
Planer Samfunnsytte
2023
Norconsult
Bærekraftig mobilitet Planer Samfunnsytte
2023
Lørenskog kommune
Bærekraftig mobilitet Planer
2023
Agder fylkeskommune
Bærekraftig mobilitet Planer Samfunnsytte
2023
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Bærekraftig mobilitet Kollektivtransport Planer
2023
NOU
Bærekraftig mobilitet Planer
2023
NTP 2025-2036: sammenfallende energibehov i transportsektoren
Einar Bjørshol
,
Gea Lutnæs Trøen
,
Joachim Rønnevik
,
Oskar Kleven
,
Pooja Goel
,
Rolf Jørn Fjærbu
,
Sigve Jarl Aaseebø
,
Avinor, Bane Nor, Jernbaendirektoratet, Nye Veier og Statens Vegvesen
Bærekraftig mobilitet
2023
Artificial intelligence for improving public transport: a mapping study
Åse Jevinger
,
Chunli Zhao
,
Jan A Persson
,
Paul Davidsson
,
K2
Bærekraftig mobilitet Mobilitet i omstilling
2023
Transportøkonomisk institutt
Infrastruktur Mobilitet i omstilling Transport
2023
Evaluering av gratis kollektivtransport
Fredrik Alexander Gregersen
,
Knut Johannes Liland Hartveit
,
Petter Christiansen
,
Transportøkonomisk institutt
Bærekraftig mobilitet Mobilitet i omstilling Pris og billettering Samfunnsytte
2023
Samfunnsgevinster av økt, målrettet satsing på kollektivtransport
Jørgen Aarhaug
,
Nils Fearnley
,
Silvia J. Olsen
,
Transportøkonomisk institutt
Mobilitet i omstilling Samfunnsytte
2023
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2023
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2023
Statens vegvesen
Forretningsmodeller
2023
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2023
REISEVANER I DE 7 STØRSTE BYREGIONENE MED TILLEGGSUTVALG 2022
Hege Skar
,
Julie Opedal
,
Ole Brauteset
,
Peder Røsand
,
Reidar Dischler
,
Roar Teige
,
Opinion
Bærekraftig mobilitet Mobilitet i omstilling Reisevaner Samfunnsytte
2023
Daniel Rees, Public Transport Norway
Bærekraftig mobilitet Mobilitet i omstilling Nye mobilitetsformer Reisevaner Samfunnsytte
2023
Deloitte
Digitalisering Forretningsmodeller Mobilitet i omstilling Samfunnsytte
2023
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2023
Mobilitet til lunsj
2023
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2023
Mobilitet til lunsj 20231018 – Kakadu
Ingvild Erøy
,
Kakadu As
,
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2023
Effekter av endringer i elbilfordeler
Askill Harkjerr Halse
,
Bjørn Gjerde Johansen
,
Vegard Østli
,
Transportøkonomisk institutt
Bærekraftig mobilitet Forretningsmodeller Mobilitet i omstilling Samfunnsytte
2023
Safety in bus transport in Europe
Alena Katharina Høye
,
Rune Elvik
,
Tor-Olav Nævestad
,
Transportøkonomisk institutt
Trafikksikkerhet
2023
Hvem kjører bussen?
Sveinung Legard
,
Arbeidsforskningsinstituttet
Bærekraftig mobilitet Transport
2023
Innovation in stable competitive tendering regimes: An insoluble knot?
Aleksander Paulsson
,
Birgitta Vittestam
,
Karin Thoresson
,
Lisa Hansson
,
Malin Aldenius
,
K2
Forretningsmodeller Samfunnsytte Transport
2023
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2023
Samferdselsdepartementet
Bærekraftig mobilitet Forretningsmodeller
2023
Kostnadseffektivitet og måloppnåelse – en evaluering av byvekstavtaleordningen
Askill Harkjerr Halse
,
Kirsten Hegsvold
,
Petter Christiansen
,
Transportøkonomisk institutt
Bærekraftig mobilitet Mobilitet i omstilling Samfunnsytte
2023
Samferdselsdepartementet
Mobilitet til lunsj
2023
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2023
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2023
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2023
Bredder på infrastruktur for gående og syklende
Alena Katharina Høye
,
Tineke de Jong
,
Transportøkonomisk institutt
Mobilitet i omstilling Samfunnsytte Sykkel
2023
Utvikling i drosjemarkedet 2020 – 2023
Jørgen Aarhaug
,
Knut Johannes Liland Hartveit
,
Sigurd Martin Nordli Oppegaard
,
Transportøkonomisk institutt
Mobilitet i omstilling
2023
Transportøkonomisk Institutt
Nye mobilitetsformer Trafikksikkerhet
2023
Innovasjon og trafikksikkerhet: Analyse av fire norske fylkeskommuner etter regionreformen
Erland Skogli
,
Håkon Endresen Normann
,
Jenny Blom
,
Markus Bugge
,
Rune Elvik
,
Tor Olav Nævestad
,
Vibeke Milch
,
Transportøkonomisk institutt
Trafikksikkerhet Transport
2023
Transportøkonomisk institutt
NTP Nye mobilitetsformer Samfunnsytte
2023
Klimabaner, framskriving av transportutvikling og utslipp
Anne Madslien
,
Bjørn Gjerde Johansen
,
Christian Steinsland
,
Inger Beate Hovi
,
Tonje Lysø
,
Wiljar Hansen
,
Transportøkonomisk institutt
Klima Mobilitet i omstilling Nye mobilitetsformer
2023
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2023
Forprosjekt Mobilitet 2040
Beta Mobility
,
Sprint
,
NHO
Bærekraftig mobilitet Mobilitet i omstilling Transport
2023
Miljødirektoratet
Bærekraftig mobilitet Klima Transport
2023
Mobilitet til lunsj 20230614 – OMS
OMS Offentlig Mobilitetsamarbied
,
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2023
Mobilitet ti lunsj
Mobilitet til lunsj
2023
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2023
Jernbanedirektoratet
Digitalisering Forretningsmodeller Reisevaner
2023
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2023
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2023
McKinsey
Forretningsmodeller
2023
Circle Economy
Samfunnsytte
2023
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2023
K2
Bærekraftig mobilitet Forretningsmodeller Infrastruktur Samfunnsytte Transport
2023
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2023
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2022
Rambøll
Bærekraftig mobilitet Mobilitet i omstilling
2022
Utgreiing av kollektivtransport til sjøs
John Ingar Jensen
,
Steinar Onarheim
,
Asplan Viak
Kollektivtransport Samfunnsytte
2022
Skyss
Bærekraftig mobilitet Bestillingstransport
2022
Skyss
Bærekraftig mobilitet Mobilitet i omstilling
2022
Skyss
Bærekraftig mobilitet Kollektivtransport Mobilitet i omstilling Samfunnsytte
2022
Trondheim kommune
Bærekraftig mobilitet Kollektivtransport Mobilitet i omstilling Reisevaner Samfunnsytte
2022
Trondheim kommune
Bærekraftig mobilitet Kollektivtransport Reisevaner
2022
Vestland fylkeskommune
Bærekraftig mobilitet Planer Samfunnsytte
2022
Bergen kommune
Bærekraftig mobilitet Planer Samfunnsytte
2022
Lier kommune
Bærekraftig mobilitet Planer Trafikksikkerhet
2022
Sandefjord kommune
Bærekraftig mobilitet Planer
2022
Kraftfulle framkommelighetstiltak Tiltakspakke 7
Hanne Finsveen
,
Håvard Wisting
,
Knut Aalde
,
Sweco
Planer Samfunnsytte Transport
2022
Samferdselsdepartementet
Bærekraftig mobilitet Planer
2022
Hva hemmer og fremmer innføring av MaaS?
Håkon Wold
,
Kjersti Midttun
,
Mette Hendbukt
,
Oddbjørn Strøm
,
Statens Vegvesen
Mobilitet i omstilling Mobility as a Service (MaaS)
2022
Etterspørselseffekt av sykkelinfrastrukturtiltak på vei
Ingunn Opheim Ellis
,
Stefan Flügel
,
Miljødirektoratet - Transportøkonomisk institutt Rapport M-2439
Sykkel
2022
Kommunal- og distriktsdepartementet
Forretningsmodeller
2022
UITP
Bærekraftig mobilitet Mobilitet i omstilling Samfunnsytte
2022
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2022
Sosial bærekraft og mobilitet
Erik Bjørnson Lunke
,
Frants Gundersen
,
Øystein Engebretsen
,
Susanne Nordbakke
,
Transportøkonomisk institutt
Mobilitet i omstilling Nye mobilitetsformer Reisevaner Samfunnsytte
2022
Ungdom og bruk av elsparkesykler
Aslak Fyhri
,
Ingunn Opheim Ellis
,
Katrine Karlsen
,
Vibeke Milch
,
Transportøkonomisk institutt
Bærekraftig mobilitet Mobilitet i omstilling Nye mobilitetsformer Reisevaner Samfunnsytte
2022
Folkehelsekonsekvenser av elektriske sparkesykler
Aslak Fyhri
,
Katrine Karlsen
,
Torkel Bjørnskau
,
Transportøkonomisk institutt
Bærekraftig mobilitet Nye mobilitetsformer Samfunnsytte Transport
2022
Yngre eldres bruk av smarte mobilitetsløsninger: Kartlegging av status, kunnskaps- og utviklingsbehov
FItwi Wolday
,
Maja Karoline Rynning
,
Marianne Knapskog
,
Tanu Priya Uteng
,
Transportøkonomisk institutt
Bærekraftig mobilitet Mobilitet i omstilling Nye mobilitetsformer Reisevaner Samfunnsytte
2022
Oslo Kommune
Bærekraftig mobilitet Forretningsmodeller Nye mobilitetsformer
2022
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2022
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2022
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2022
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2022
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2022
Tilleggsnotat: Kollektivtransport i Innlandet: Anbud eller drift i egenregi
Dag Morten Dalen
,
Herman RIngdal
,
Ingeborg Rasmussen
,
Tor Holmeid
,
Vista Analyse
Forretningsmodeller Samfunnsytte Transport
2022
Kollektivtransport i Innlandet: Anbud eller drift i egenregi?
Herman RIngdal
,
Ingeborg Rasmussen
,
Tor Holmeid
,
Vista analyse
Forretningsmodeller Infrastruktur Samfunnsytte
2022
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2022
Mobilitet til lunsj
Bestillingstransport Mobilitet til lunsj Nye mobilitetsformer
2022
K2
Bærekraftig mobilitet Nye mobilitetsformer Reisevaner
2022
Skoleskyss i Innlandet
Innlandet fylkeskommune
,
Innlandet fylkeskommune
2022
Mobilitet til lunsj
Digitalisering Mobilitet til lunsj
2022
Statens vegvesen - Vegdirektoratet
Mobilitet til lunsj Nye mobilitetsformer
2022
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2022
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2022
Deloitte
Mobilitet i omstilling Samfunnsytte
2022
Kollektivtrafikkforeningen, NHO Transport
2022
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj Reisevaner
2022
Miljødirektoratet
Bærekraftig mobilitet Infrastruktur
2022
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2022
K2
Bærekraftig mobilitet Mobilitet i omstilling Samfunnsytte Transport
2022
RISE Research Institues of Sweden
Bærekraftig mobilitet Mobilitet i omstilling Samfunnsytte Transport
2022
K2
Bærekraftig mobilitet Mobilitet i omstilling Reisevaner Samfunnsytte Transport
2022
Kollektivtransport i omstilling
Bård Norheim
,
Kristine W. Haraldsen
,
Asplan Viak
Bærekraftig mobilitet Mobilitet i omstilling Pris og billettering Reisevaner Samfunnsytte Transport
2022
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj Mobility as a Service (MaaS)
2022
Mobilitet til lunsj
Bærekraftig mobilitet Mobilitet til lunsj
2022
Elsevier
Bærekraftig mobilitet Reisevaner Samfunnsytte Transport
2022
Mobilitet til lunsj
Digitalisering Infrastruktur Mobilitet til lunsj
2022
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj Pris og billettering
2022
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj Pris og billettering
2022
Statens Vegvesen
Covid-19 Mobilitet i omstilling Nye mobilitetsformer Reisevaner Samfunnsytte
2022
Transportøkonomisk institutt
Bærekraftig mobilitet Covid-19 Infrastruktur Reisevaner Samfunnsytte Transport
2018
Kollektivtrafikkforeningen
Bærekraftig mobilitet
2018
Saamferdselsdepartementet
Kollektivtransport Planer Samfunnsytte
2018
COWI
Bestillingstransport Digitalisering Pris og billettering Reisevaner
2018
Analyse av kollektivtrafikkens samfunnsnytte
Kari Ovesen Haugland
,
Kristian Dyrkorn
,
Rambøll
Reisevaner Samfunnsytte
2018
Humanist Virtual Center of Excellence
Reisevaner Samfunnsytte
2018
Transdev
Digitalisering Nye mobilitetsformer
2018
Datatilsynet
Digitalisering Samfunnsytte
2021
Innlandet fylkeskommune
Bærekraftig mobilitet Planer
2021
Agder Kollektivtrafikk AS
Mobilitet i omstilling Reisevaner
2021
Statens vegvesen
Bærekraftig mobilitet Planer
2021
Departementene
Bærekraftig mobilitet Planer Sirkulær økonomi
2021
Departementene
Bærekraftig mobilitet Planer Universell utforming
2021
Kollektivtransport NTP Planer Samfunnsytte Transport
2021
Anbud i rutebussmarkedet
Andreas Skulstad
,
Eivind Bjørkås
,
Herman RIngdal
,
Ingeborg Rasmussen
,
Vista Analyse
Samfunnsytte Transport
2021
Ruter As
Bestillingstransport Samfunnsytte
2021
Deloitte
Bærekraftig mobilitet Covid-19 Reisevaner Samfunnsytte
2021
Bouvet
Digitalisering Forretningsmodeller Mobility as a Service (MaaS)
2021
Oslo Economics for Statens Vegvesen
Infrastruktur Reisevaner Transport
2021
DNV for Troms og Finnmark fylkeskommune
Bærekraftig mobilitet
2021
Pandemiens langsiktige konsekvenser UA-rapport 154/2021
Bård Norheim
,
Kristine Wika Haraldsen
,
Mari Betanzo
,
Asplan Viak
Bærekraftig mobilitet Covid-19 Forretningsmodeller Infrastruktur Pris og billettering Reisevaner Samfunnsytte
2021
Deloitte
Bærekraftig mobilitet Covid-19 Forretningsmodeller Nye mobilitetsformer
2021
International Journal of Environmental Research and Public Health
Bærekraftig mobilitet Reisevaner
2021
Cities and COVID-19: Navigating the new normal
Iman Khan
,
Muhammad Ifthikar
,
Saleem Ali
,
Shua Khalid
,
Cambridge University Press
Covid-19 Nye mobilitetsformer
2021
Transportøkonomisk institutt
Infrastruktur Reisevaner
2021
Smartfeeder: Hvordan kan smarte tilbringertjenester styrke kollektivtilbudet
Gunnar Jenssen
,
Lone-Erin Lervåg
,
Per J. Lillestøl
,
Trond Foss
,
Sintef
Forretningsmodeller Infrastruktur Nye mobilitetsformer
2021
K2
Nye mobilitetsformer Reisevaner Sykkel
2021
The passenger’s influence on dwell times at station platforms: a literature review
Carl-William Palmqvist
,
Lena Winslott Hiselius
,
Nils O.E. Olsson
,
Ruben A. Kuipers
,
Transport Reviews
Infrastruktur Reisevaner
2021
Deloitte
Bærekraftig mobilitet Covid-19 Forretningsmodeller Infrastruktur Reisevaner Samfunnsytte
2021
ITXPT Information Technology for Public Transport
Bærekraftig mobilitet Digitalisering Forretningsmodeller
2021
Statens vegvesen
Bærekraftig mobilitet Nye mobilitetsformer Sykkel
2021
Royal Institute of Technology (KTH), Sweden
Covid-19
2021
Transportøkonomisk institutt
Bærekraftig mobilitet Infrastruktur Reisevaner
2021
Ramboll DK
Bærekraftig mobilitet Digitalisering Reisevaner Samfunnsytte
2021
Effekten av korona i kollektivtransporten
Linnea Holter Thompson
,
Svein Thompson
,
Stakeholder på oppdrag fra NHO Transport
Covid-19 Reisevaner
2021
K2
Covid-19 Digitalisering Pris og billettering
2020
Agder Kollektivtrafikk AS
Planer Transport
2020
Agder Kollektivtrafikk AS
Bærekraftig mobilitet Kollektivtransport Planer Samfunnsytte
2020
Agder kollektivtrafikk AS
Kollektivtransport Planer
2020
Samferdselsdepartementet
Planer Samfunnssikkerhet Samfunnsytte
2020
Trafikksikkerhet i Busstransport: En analyse av kravene som Ruter stiller til bussoperatørene i kontrakter
Katrine Karlsen
,
Ross Owen Phillips
,
Rune Elvik
,
Tor-Olav Nævestad
,
Vibeke Milch
,
Transportøkonomisk institutt
Bærekraftig mobilitet Trafikksikkerhet
2020
Helseeffekter av Ruter aldersvennlig transport
Kåre Skollerud
,
Ross Phillips
,
Susanne Nordbakke
,
Vibeke Milch
,
Transportøkonomisk institutt
Bestillingstransport Nye mobilitetsformer Reisevaner Samfunnsytte
2020
Statens vegvesen
Samfunnsytte
2020
K2
Mobility as a Service (MaaS) Nye mobilitetsformer
2020
Transportøkonomisk institutt
Bærekraftig mobilitet Digitalisering Nye mobilitetsformer
2020
Delte elsparkesykler i Oslo
Espen Johnsson
,
Nils Fearnley
,
Siri Hegna Berge
,
Transportøkonomisk institutt
Bærekraftig mobilitet Nye mobilitetsformer
2020
Realtidskartor i kollektivtrafiken
Anders Lindström
,
Björn Lidestam
,
Christina Stave
,
Joakim Dahlman
,
Mattias Hjorth
,
K2
Digitalisering
2020
K2
Bærekraftig mobilitet
2020
Effekter av takstreduksjoner i Tromsø
Kristine Wika Haraldsen
,
Asplan Viak
Forretningsmodeller Pris og billettering
2020
Konkurrensens organisering. Om anbud och tillträde på kollektivtrafikens marknader
Alexander Paulsson
,
Anders Wretstrand
,
Stig Westerdahl
,
K2
Forretningsmodeller
2020
K2
Bærekraftig mobilitet Nye mobilitetsformer Reisevaner
2020
Statens Vegvesen
Bærekraftig mobilitet Samfunnsytte
2020
Forskning.no
Reisevaner
2020
Barne- ungdoms og familiedirektoratet Bufdir
Samfunnsytte
2020
UITP
Covid-19
2020
Teknologirådet
Digitalisering
2019
Bærekraftig mobilitet Samfunnsytte
2019
Rambøll
Bærekraftig mobilitet Digitalisering Mobility as a Service (MaaS) Nye mobilitetsformer
2019
Cerre - Centre on Regulation in Europe
Forretningsmodeller Mobility as a Service (MaaS) Nye mobilitetsformer
2019
Elsevier
Mobility as a Service (MaaS) Nye mobilitetsformer
2019
Drive Sweden
Bærekraftig mobilitet Bestillingstransport Reisevaner
2019
Ruter AS
Bærekraftig mobilitet Forretningsmodeller Nye mobilitetsformer
2019
K2
Forretningsmodeller Pris og billettering Reisevaner
2019
K2
Bærekraftig mobilitet Nye mobilitetsformer Reisevaner
2019
Implementering av bilfria distrikt
Anders Larsson
,
Elizabeth Marcheschi
,
Nina Vogel
,
Sonja Perander
,
Till Koglin
,
K2
Bærekraftig mobilitet Nye mobilitetsformer Reisevaner
2019
Ekspertutvalget - teknologi og fremtidens transportinfrastruktur
Bærekraftig mobilitet Digitalisering Nye mobilitetsformer
2019
MDPI
Bærekraftig mobilitet Reisevaner Samfunnsytte
2019
Jessica Algehed, Erica Eneqvist, Christian Jensen & Jenny Lööf
Bærekraftig mobilitet Reisevaner Samfunnsytte
2019
K2
Reisevaner Samfunnsytte
2019
Lund University
Reisevaner
2019
Linkøping University
2019
K2
Bestillingstransport Samfunnsytte
2019
Smarta bytespunkter
Till Koglin
,
K2
Digitalisering
2018
Teknologitrender i transportsektoren i norsk kontekst
Bjørn Klimek
,
Jørgen Aarhaug
,
Tale Ørving
,
Transportøkonomisk Institutt
Digitalisering