Publikasjoner

Oversikt over aktuelle publikasjoner om mobilitet og bærekraftig bevegelsesfrihet, samt presentasjoner fra ulike seminarer.

Her finnes mye spennende informasjon fra tunge forskerrapporter til enkle presentasjoner. Håper dere finner siden nyttig.

For å finne fram, filtrer på tema, år, utgiver eller forfatter.

Vi legger gjerne ut rapporter som mangler i vår oversikt. Ta kontakt med post@kollektivtrafikk.no, om det er rapporter som mangler.

God lesing.

 

Filtrering

År
Tittel
Utgiver
Tema
2023
K2
Bærekraftig mobilitet Forretningsmodeller Infrastruktur Samfunnsytte Transport
2020
Trafikksikkerhet i Busstransport: En analyse av kravene som Ruter stiller til bussoperatørene i kontrakter
Katrine Karlsen
,
Ross Owen Phillips
,
Rune Elvik
,
Tor-Olav Nævestad
,
Vibeke Milch
,
TØI
Bærekraftig mobilitet Trafikksikkerhet
2023
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2023
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2022
Etterspørselseffekt av sykkelinfrastrukturtiltak på vei
Ingunn Opheim Ellis
,
Stefan Flügel
,
Miljødirektoratet - Transportøkonomisk institutt Rapport M-2439
Sykkel
2022
Kommunal- og distriktsdepartementet
Forretningsmodeller
2022
UITP
Bærekraftig mobilitet Mobilitet i omstilling Samfunnsytte
2022
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2022
Sosial bærekraft og mobilitet
Erik Bjørnson Lunke
,
Frants Gundersen
,
Øystein Engebretsen
,
Susanne Nordbakke
,
Transportøkonomisk institutt
Mobilitet i omstilling Nye mobilitetsformer Reisevaner Samfunnsytte
2022
Ungdom og bruk av elsparkesykler
Aslak Fyhri
,
Ingunn Opheim Ellis
,
Katrine Karlsen
,
Vibeke Milch
,
Transportøkonomisk institutt
Bærekraftig mobilitet Mobilitet i omstilling Nye mobilitetsformer Reisevaner Samfunnsytte
2022
Folkehelsekonsekvenser av elektriske sparkesykler
Aslak Fyhri
,
Katrine Karlsen
,
Torkel Bjørnskau
,
Transportøkonomisk institutt
Bærekraftig mobilitet Nye mobilitetsformer Samfunnsytte Transport
2022
Yngre eldres bruk av smarte mobilitetsløsninger: Kartlegging av status, kunnskaps- og utviklingsbehov
FItwi Wolday
,
Maja Karoline Rynning
,
Marianne Knapskog
,
Tanu Priya Uteng
,
Transportøkonomisk institutt
Bærekraftig mobilitet Mobilitet i omstilling Nye mobilitetsformer Reisevaner Samfunnsytte
2022
Oslo Kommune
Bærekraftig mobilitet Forretningsmodeller Nye mobilitetsformer
2022
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2022
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2022
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2022
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2022
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2022
Tilleggsnotat: Kollektivtransport i Innlandet: Anbud eller drift i egenregi
Dag Morten Dalen
,
Herman RIngdal
,
Ingeborg Rasmussen
,
Tor Holmeid
,
Vista Analyse
Forretningsmodeller Samfunnsytte Transport
2021
Anbud i rutebussmarkedet
Andreas Skulstad
,
Eivind Bjørkås
,
Herman RIngdal
,
Ingeborg Rasmussen
,
Vista Analyse
Samfunnsytte Transport
2022
Kollektivtransport i Innlandet: Anbud eller drift i egenregi?
Herman RIngdal
,
Ingeborg Rasmussen
,
Tor Holmeid
,
Vista analyse
Forretningsmodeller Infrastruktur Samfunnsytte
2022
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2022
Mobilitet til lunsj
Bestillingstransport Mobilitet til lunsj Nye mobilitetsformer
2022
K2
Bærekraftig mobilitet Nye mobilitetsformer Reisevaner
2022
Skoleskyss i Innlandet
Innlandet fylkeskommune
,
Innlandet fylkeskommune
2022
Mobilitet til lunsj
Digitalisering Mobilitet til lunsj
2022
Statens vegvesen - Vegdirektoratet
Mobilitet til lunsj Nye mobilitetsformer
2022
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2022
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2022
Deloitte
Mobilitet i omstilling Samfunnsytte
2022
Kollektivtrafikkforeningen, NHO Transport
2022
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj Reisevaner
2022
Miljødirektoratet
Bærekraftig mobilitet Infrastruktur
2022
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj
2022
K2
Bærekraftig mobilitet Mobilitet i omstilling Samfunnsytte Transport
2022
RISE Research Institues of Sweden
Bærekraftig mobilitet Mobilitet i omstilling Samfunnsytte Transport
2022
K2
Bærekraftig mobilitet Mobilitet i omstilling Reisevaner Samfunnsytte Transport
2022
Kollektivtransport i omstilling
Bård Norheim
,
Kristine W. Haraldsen
,
Asplan Viak
Bærekraftig mobilitet Mobilitet i omstilling Pris og billettering Reisevaner Samfunnsytte Transport
2022
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj Mobility as a Service (MaaS)
2022
Mobilitet til lunsj
Bærekraftig mobilitet Mobilitet til lunsj
2022
Elsevier - Case Studies on Transport Policy
Bærekraftig mobilitet Reisevaner Samfunnsytte Transport
2022
Mobilitet til lunsj
Digitalisering Infrastruktur Mobilitet til lunsj
2022
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj Pris og billettering
2022
Mobilitet til lunsj
Mobilitet til lunsj Pris og billettering
2022
Statens Vegvesen
Covid-19 Mobilitet i omstilling Nye mobilitetsformer Reisevaner Samfunnsytte
2022
Transportøkonomisk institutt
Bærekraftig mobilitet Covid-19 Infrastruktur Reisevaner Samfunnsytte Transport
2021
Ruter As
Bestillingstransport Samfunnsytte
2021
Deloitte på oppdrag fra Kollektivtrafikkforeningen
Bærekraftig mobilitet Covid-19 Reisevaner Samfunnsytte
2021
Bouvet
Digitalisering Forretningsmodeller Mobility as a Service (MaaS)
2021
Oslo Economics for Statens Vegvesen
Infrastruktur Reisevaner Transport
2021
DNV for Troms og Finnmark fylkeskommune
Bærekraftig mobilitet
2021
Pandemiens langsiktige konsekvenser UA-rapport 154/2021
Bård Norheim
,
Kristine Wika Haraldsen
,
Mari Betanzo
,
Asplan viak - Urbanet analyse
Bærekraftig mobilitet Covid-19 Forretningsmodeller Infrastruktur Pris og billettering Reisevaner Samfunnsytte
2021
Deloitte på oppdrag fra Kollektivtrafikkforeningen
Bærekraftig mobilitet Covid-19 Forretningsmodeller Nye mobilitetsformer
2021
International Journal of Environmental Research and Public Health
Bærekraftig mobilitet Reisevaner
2021
Cities and COVID-19: Navigating the new normal
Iman Khan
,
Muhammad Ifthikar
,
Saleem Ali
,
Shua Khalid
,
Cambridge University Press
Covid-19 Nye mobilitetsformer
2021
TØI - Transportøkonomisk Institutt
Infrastruktur Reisevaner
2021
Smartfeeder: Hvordan kan smarte tilbringertjenester styrke kollektivtilbudet
Gunnar Jenssen
,
Lone-Erin Lervåg
,
Per J. Lillestøl
,
Trond Foss
,
Sintef
Forretningsmodeller Infrastruktur Nye mobilitetsformer
2021
K2
Nye mobilitetsformer Reisevaner Sykkel
2021
The passenger’s influence on dwell times at station platforms: a literature review
Carl-William Palmqvist
,
Lena Winslott Hiselius
,
Nils O.E. Olsson
,
Ruben A. Kuipers
,
Transport Reviews
Infrastruktur Reisevaner
2020
Helseeffekter av Ruter aldersvennlig transport
Kåre Skollerud
,
Ross Phillips
,
Susanne Nordbakke
,
Vibeke Milch
,
TØI
Bestillingstransport Nye mobilitetsformer Reisevaner Samfunnsytte
2021
Deloitte på oppdrag fra Kollektivtrafikkforeningen
Bærekraftig mobilitet Covid-19 Forretningsmodeller Infrastruktur Reisevaner Samfunnsytte
2021
ITXPT Information Technology for Public Transport
Bærekraftig mobilitet Digitalisering Forretningsmodeller
2021
Statens vegvesen
Bærekraftig mobilitet Nye mobilitetsformer Sykkel
2021
Royal Institute of Technology (KTH), Sweden
Covid-19
2021
TØI - Transport Økonomisk institutt
Bærekraftig mobilitet Infrastruktur Reisevaner
2021
Ramboll DK
Bærekraftig mobilitet Digitalisering Reisevaner Samfunnsytte
2021
Effekten av korona i kollektivtransporten
Linnea Holter Thompson
,
Svein Thompson
,
Stakeholder på oppdrag fra NHO Transport
Covid-19 Reisevaner
2021
K2
Covid-19 Digitalisering Pris og billettering
2020
Statens vegvesen
Samfunnsytte
2020
K2
Mobility as a Service (MaaS) Nye mobilitetsformer
2020
Samferdsel
Bærekraftig mobilitet Digitalisering Nye mobilitetsformer
2020
Delte elsparkesykler i Oslo
Espen Johnsson
,
Nils Fearnley
,
Siri Hegna Berge
,
TØI
Bærekraftig mobilitet Nye mobilitetsformer
2020
Realtidskartor i kollektivtrafiken
Anders Lindström
,
Björn Lidestam
,
Christina Stave
,
Joakim Dahlman
,
Mattias Hjorth
,
K2
Digitalisering
2020
K2
Bærekraftig mobilitet
2020
Effekter av takstreduksjoner i Tromsø
Kristine Wika Haraldsen
,
Urbanet Analyse/Asplan Viak
Forretningsmodeller Pris og billettering
2020
Konkurrensens organisering. Om anbud och tillträde på kollektivtrafikens marknader
Alexander Paulsson
,
Anders Wretstrand
,
Stig Westerdahl
,
K2
Forretningsmodeller
2020
K2
Bærekraftig mobilitet Nye mobilitetsformer Reisevaner
2020
Statens Vegvesen
Bærekraftig mobilitet Samfunnsytte
2020
Forskning.no
Reisevaner
2020
Barne- ungdoms og familiedirektoratet Bufdir
Samfunnsytte
2020
Urbanet Analyse/Asplan Viak
Covid-19
2020
UITP
Covid-19
2020
Teknologirådet
Digitalisering
2019
Rambøll
Bærekraftig mobilitet Digitalisering Mobility as a Service (MaaS) Nye mobilitetsformer
2019
Cerre - Centre on Regulation in Europe
Forretningsmodeller Mobility as a Service (MaaS) Nye mobilitetsformer
2019
Elsevier
Mobility as a Service (MaaS) Nye mobilitetsformer
2019
Drive Sweden
Bærekraftig mobilitet Bestillingstransport Reisevaner
2019
Ruter
Bærekraftig mobilitet Forretningsmodeller Nye mobilitetsformer
2019
K2
Forretningsmodeller Pris og billettering Reisevaner
2019
K2
Bærekraftig mobilitet Nye mobilitetsformer Reisevaner
2019
Implementering av bilfria distrikt
Anders Larsson
,
Elizabeth Marcheschi
,
Nina Vogel
,
Sonja Perander
,
Till Koglin
,
K2
Bærekraftig mobilitet Nye mobilitetsformer Reisevaner
2019
Ekspertutvalget - teknologi og fremtidens transportinfrastruktur
Bærekraftig mobilitet Digitalisering Nye mobilitetsformer
2019
MDPI
Bærekraftig mobilitet Reisevaner Samfunnsytte
2019
Jessica Algehed, Erica Eneqvist, Christian Jensen & Jenny Lööf
Bærekraftig mobilitet Reisevaner Samfunnsytte
2019
K2
Reisevaner Samfunnsytte
2019
Lund University
Reisevaner
2019
Linkøping University
2019
K2
Bestillingstransport Samfunnsytte
2019
Smarta bytespunkter
Till Koglin
,
K2
Digitalisering
2018
COWI
Bestillingstransport Digitalisering Pris og billettering Reisevaner
2018
Analyse av kollektivtrafikkens samfunnsnytte
Kari Ovesen Haugland
,
Kristian Dyrkorn
,
Rambøll
Reisevaner Samfunnsytte
2018
Humanist Virtual Center of Excellence
Reisevaner Samfunnsytte
2018
Transdev
Digitalisering Nye mobilitetsformer
2018
Datatilsynet
Digitalisering Samfunnsytte
2018
Teknologitrender i transportsektoren i norsk kontekst
Bjørn Klimek
,
Jørgen Aarhaug
,
Tale Ørving
,
Transportøkonomisk Institutt
Digitalisering