Publikasjoner

Oversikt over aktuelle publikasjoner om mobilitet og bærekraftig bevegelsesfrihet.

Filtrering

År
Tittel
Utgiver
Tema
2021
Smartfeeder: Hvordan kan smarte tilbringertjenester styrke kollektivtilbudet
Gunnar Jenssen
,
Lone-Erin Lervåg
,
Per J. Lillestøl
,
Trond Foss
,
Sintef
Forretningsmodeller Infrastruktur Nye mobilitetsformer
2021
K2
Nye mobilitetsformer Reisevaner Sykkel
2021
The passenger’s influence on dwell times at station platforms: a literature review
Carl-William Palmqvist
,
Lena Winslott Hiselius
,
Nils O.E. Olsson
,
Ruben A. Kuipers
,
Transport Reviews
Infrastruktur Reisevaner
2021
Deloitte på oppdrag fra Kollektivtrafikkforeningen
Bærekraftig mobilitet Covid-19 Forretningsmodeller Infrastruktur Reisevaner Samfunnsytte
2021
ITXPT Information Technology for Public Transport
Bærekraftig mobilitet Digitalisering Forretningsmodeller
2021
Statens vegvesen
Bærekraftig mobilitet Nye mobilitetsformer Sykkel
2021
Royal Institute of Technology (KTH), Sweden
Covid-19
2021
TØI - Transport Økonomisk institutt
Bærekraftig mobilitet Infrastruktur Reisevaner
2021
Ramboll DK
Bærekraftig mobilitet Digitalisering Reisevaner Samfunnsytte
2021
Effekten av korona i kollektivtransporten
Linnea Holter Thompson
,
Svein Thompson
,
Stakeholder på oppdrag fra NHO Transport
Covid-19 Reisevaner
2021
K2
Covid-19 Digitalisering Pris og billettering
2020
Helseeffekter av Ruter aldersvennlig transport
Kåre Skollerud
,
Ross Phillips
,
Susanne Nordbakke
,
Vibeke Milch
,
TØI
Bestillingstransport Nye mobilitetsformer Reisevaner Samfunnsytte
2020
K2
Mobility as a Service (MaaS) Nye mobilitetsformer
2020
Samferdsel
Bærekraftig mobilitet Digitalisering Nye mobilitetsformer
2020
Delte elsparkesykler i Oslo
Espen Johnsson
,
Nils Fearnley
,
Siri Hegna Berge
,
TØI
Bærekraftig mobilitet Nye mobilitetsformer
2020
Realtidskartor i kollektivtrafiken
Anders Lindström
,
Björn Lidestam
,
Christina Stave
,
Joakim Dahlman
,
Mattias Hjorth
,
K2
Digitalisering
2020
K2
Bærekraftig mobilitet
2020
Effekter av takstreduksjoner i Tromsø
Kristine Wika Haraldsen
,
Urbanet Analyse/Asplan Viak
Forretningsmodeller Pris og billettering
2020
Konkurrensens organisering. Om anbud och tillträde på kollektivtrafikens marknader
Alexander Paulsson
,
Anders Wretstrand
,
Stig Westerdahl
,
K2
Forretningsmodeller
2020
K2
Bærekraftig mobilitet Nye mobilitetsformer Reisevaner
2020
Statens Vegvesen
Bærekraftig mobilitet Samfunnsytte
2020
Forskning.no
Reisevaner
2020
Barne- ungdoms og familiedirektoratet Bufdir
Samfunnsytte
2020
Urbanet Analyse/Asplan Viak
Covid-19
2020
UITP
Covid-19
2020
Teknologirådet
Digitalisering
2020
Statens vegvesen
Samfunnsytte