Mobilitets- og markedskomiteen

Mobilitet er et av Kollektivtrafikkforeningens store satsingsområder. Mobilitets- og markedskomiteen skal arbeide målrettet for innovative og framtidsrettede mobilitetsløsninger som forenkler menneskers liv og definere hvilken kunde-, forbruker- og markedsinnsikt man trenger.

Komiteen skal sikre gjennomføring i forhold til tre prioriterte områder – mobilitet, digital tjenesteutvikling og innovasjon. Videre skal komiteen sikre at de IT-løsningene vi samarbeider om gir gode og enkle kundeopplevelser og tjenester.

Mobilitets-og markedskomiteen har også ansvaret for gjennomføring og oppfølging av Kollektivbarometeret.

Innovasjonsgruppa, som står for å ta innovasjonstiltak videre fra Kollektivtrafikkforeningens forum og komiteer, rapporterer også til Mobilitets- og Markedskomiteen. I Kollektivtrafikkforeningens forum og komiteer møtes noen av de personene med høyest fagkompetanse innen kollektivtrafikk i Norge. Når vi som bransje skal søke innovative løsninger for å løse de mange oppgavene i bransjen er dette et naturlig startpunkt.
Innspillene fra forum og komiteer behandles av Innovasjonsgruppa der, også initiativtager/idéeier inviteres inn for å presentere og gi innspill om sin case.

Kontaktperson:
Olov Grøtting, mob. +47 918 20510

Møtedatoer, sakspapirer og referat

2022 

16.02.2022: Saksliste og referat

27.04.2022 Saksliste og referat.

01.06.2022: Saksliste og referat.

07. og 08.09.2022: Program og referat

30.11.2022: Saksliste og referat

 

2021 

18.02.2021: Saksliste og referat

20.04.2021: Saksliste og referat

09.06.2021: Saksliste og referat.

29.09.2021: Saksliste og referat.

10.12.2021: Saksliste og referat.

2020 

11.03.2020: Saksliste og referat

03.06.2020: Saksliste og referat

24.09.2020: Saksliste og referat

08.12.2020: Saksliste og referat

2019 

27.11.2019: Saksliste og referat.

25.09.2019: Saksliste og referat

29.05.2019: Saksliste og referat.

05.03.2019: Saksliste og referat.

2018 

28.11.2018: Saksliste og referat.

26.09.2018: Saksliste og referat.

06.06.2018: Saksliste og referat.

2017 

27.01.2017: Saksliste og referat

26.04.2017: Saksliste og referat

13.06.2017: Saksliste og referat

06.09.2017: Saksliste og referat

29.11.2017: Saksliste og referat

 

 

 

Komiteens leder og nestleder

Grethe Opsal Nestleder - AtB