Mobilitet

Mobilitetsbegrepet

Mobilitet er det samme som bevegelighet. Det som er mobilt er lett å flytte.
(Store Norske Leksikon)

I samfunnet har det tradisjonelt sett eksistert skarpe skiller mellom ulike måter å bevege seg på. Enten det har vært fokus på bilisten, syklisten, fotgjengeren eller brukeren av kollektivtrafikk. Dette endimensjonale fokuset har spesielt vært tilfellet i administrasjon, regulering og rammesetting. Nå flytter man fokus fra mobilitetsformer over til den enkelte persons forflytning. For den enkelte handler mobilitet kun om å bevege seg på en enkel måte. Noen ganger med bil, andre ganger på sykkel eller noe helt annet. Mobilitet er oftest en kombinasjon av flere måter å forflytte seg på.

Mobilitet er derfor noe som tar utgangspunkt i den enkelte person. Mobilitet skal bidra til å gjøre det lettere å bevege seg. Fra der vi er til dit vi skal. For å innfri denne målsetningen må vi tenke helhetlig om hvordan vi kan forenkle tilgjengelighet og dermed forenkle folks liv.

Hvilken måte vi beveger oss på er irrelevant så lenge vi har frihet til å kunne bevege oss dit vi skal når vi vil på en enkel og bærekraftig måte.

Hvorfor mobilitet – samfunnet og den enkelte

Hvorfor skal vi jobbe med mobilitet og ikke bare kollektivtrafikk?

Mobilitet er et viktig bidrag til samfunnet og til den enkelte. Samfunnet endres kontinuerlig. Befolkningsvekst, urbanisering, forurensning og økt velferd er noen av mange ulike parameter, som endrer forutsetningene for hvordan vi tilrettelegger samfunnet på en god måte.

Veier og biler var tidligere et uttrykk for progressiv planlegging. I dag er det et langt større fokus på sammenheng mellom de ulike måter vi kan bevege oss på. Dette skyldes ikke bare at parametre i samfunnet endrer seg, men også at vi med ny teknologi har fått bedre forutsetninger for å utnytte ressurser og kunne samhandle på nye måter.

For den enkelte har det alltid handlet om, hvordan man kommer seg lettest fra der man er til dit man skal. Men for samfunnet er det økt fokus på at dette skjer på en måte som er hensiktsmessig og bærekraftig i forhold til samfunnet som helhet. Den beste vei til det er ved å sikre at folk lettere kan bevege seg på en enkel og bærekraftig måte.

Derfor skal vi omstille oss fra gamle vaner og silotenkning. Derfor skal vi ikke bare tenke kollektivtrafikk, bilisme eller syklisme. Vi skal tenke mobilitet på tvers av alle modaliteter og gjøre dette så det er enkelt for kunden og bra for samfunnet.

Siste mobilitetsprosjekter

Vestfold og Telemark Fylkeskommune

VKT og Farte on-demand bestillingstransport med minibuss

VKT og Farte Bestilling er et prøveprosjekt og en ny måte å tenke kollektivtrafikk på i Vestfold og Telemark fylke.

Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Utenom rush – nytt periodeprodukt i Vestfold og Telemark

Det nye periodeproduktet gjør det billigere å reise utenom rushtiden.

Troms og Finnmark Fylkeskommune

Barnebillett utenom rushen i Tromsø

Troms og Finnmark fylkeskommune har startet en prøveordning med tidsdifferensierte priser i Tromsø, som gjør det rimeligere å reise på visse tidspunkter på døgnet.

AtB

Europas første selvkjørende buss på bestilling

AtB og samarbeidspartnere har testet selvkjørende buss på Øya i Trondheim. Pilotprosjektet har gitt innsikt i hvordan reisende og omgivelsene bruker og forholder seg til tilbudet og teknologien.

Nyeste publikasjoner

År
Tittel
Utgiver
Tema
2021
Innlandet fylkeskommune
Bærekraftig mobilitet Planer
2021
Agder Kollektivtrafikk AS
Mobilitet i omstilling Reisevaner
2021
Statens vegvesen
Bærekraftig mobilitet Planer
2021
Departementene
Bærekraftig mobilitet Planer Sirkulær økonomi
2021
Departementene
Bærekraftig mobilitet Planer Universell utforming
lukk