Kollektivtrafikkforeningens medlemmer

Medlemmene er offentlige aktører med ansvar for lokal,regional og nasjonal kollektivtrafikk. Medlemmene planlegger, kjøper og markedsfører kollektivtrafikktjenester. Noen er organisert som egne selskaper, andre som fylkeskommunale/ kommunale enheter.