Storbyforum

Utgangspunktet for storbyforum er de ambisiøse vekstmålene for kollektivtrafikken i de største byene – og utfordringene som følger av dette. Hvordan skal vi planlegge for å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken i byområdet, og hvordan løse utfordringene med utvikling av trafikktilbudet i storbyene?

Viktige oppgaver er:

  • Strategisk ruteplanlegging i byområder (f.eks. trafikkplaner, overordnet ruteplanlegging, konseptutvikling, strategier for trafikktilbudet)
  • Finansiering av drift og investeringer (belønningsmidler, bymiljøavtaler)
  • Framkommelighet, infrastruktur i byområder

Det legges vekt på åpen deling av erfaringer, både hva man har fått til – og hva som ikke fungerer bra.

Storbyforum har halvårlige møter. Ansvar for å arrangere møtet går på omgang mellom deltakerbyene.

Deltakelse

Storbyforum er åpent for deltakere fra byområdene som inngår i belønningsordningen. Medlemmer som ønsker å delta melder sin interesse til kollektivtrafikkforeningen. Hvert medlem skal oppnevne faste deltagere, og det er mulig for andre deltagere fra medlemmene til å møte i de møter det er tema av interesse.

Deltakere er typisk strategiske ruteplanleggere, prosjektledere/medarbeidere i trafikkplanarbeid, de som har oppgaver knyttet til søknad om belønningsmidler/arbeid med bymiljøavtaler eller tilsvarende funksjoner.

Det legges vekt på kontinuitet i deltakelsen for godt utbytte av forumet.

Forumet har ingen leder, men baserer seg på felles innsats fra medlemmene. Ledelse av det enkelte møte ligger til arrangørbyen.

Storbyforum ble opprettet i regi av Kollektivtrafikkforeningen i 2016 etter å ha eksistert som et uformelt nettverk på initiativ fra Ruter, Skyss og AtB i flere år. Storbyforum er ikke direkte tilknyttet noen av komitéene i Kollektivtrafikkforeningen.

Kontaktperson:
Reidun Kvitberg Gulliksen, mob. +47 478 36751

Møtedatoer, sakspapirer og referat

2021 

Møte 19.05.2021

Tema: Runde rundt bordet. Hvert fylke presenterte status for planlegging av byene.

02.-03.09.2021: Se Program Storbyforum Trondheim 2.-3. november 2021

2020 

Møte 13.05.2020

Tema: Runde rundt bordet. Hvert fylke presenterte status for planlegging av byene og hvordan dette påvirkes av den pågående krisesituasjonen.

Møte 17.09.2020

Tema: Runde rundt bordet. Hvert fylke presenterte status for planlegging av byene.

2019 

22-23.05.2019: Se program

18-19.09.2019: Se program

2018 

23-24.05.2018: Se program.

17-18.10.2018:  Se program.

2017 

05-06.04.2017: Se program.

27-28.09.2017. Se program.