Markedsoversikt buss

Markedsoversikt for bussdrift i offentlig regi publiseres to ganger i året.

Markedsoversikten viser avtaler som er satt i drift. Der avtaleforholdet er i avviklingsfasen, og det er allerede inngått en ny avtale for dette ruteområdet, opplyses dette om i egen kolonne. For løpende kontrakter er opsjonsperioder som er avklart og bestilt oppdatert i feltene for utløpsdato og opsjonsperioder.

Pågående anbudskonkurranser som ikke er avsluttet ved rapporteringstidspunktet er ikke inkludert i oversikten. Oversikten kan lastes ned i Excel-format via lenkene under.

Kontaktperson:
Ola Viken Stalund, mob. +47 971 42017