Beskyttet: Kompetanseområde for medlemmer

Hvordan sørge for at de folkevalgte i din region har oppdatert kunnskap om kollektivtrafikk og mobilitet som nøkkel til samfunnsutvikling?

For å hjelpe medlemmene i Kollektivtrafikkforeningen til å nå fram med kompetanse og innsikt om kollektivtrafikk som del av bærekraftig mobilitet, har vi utviklet en verktøykasse for kompetanseformidling på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Styret i Kollektivtrafikkforeningen etterlyste i 2020 en satsing på kompetanseformidling. Ruter, AKT og Jernbanedirektoratet har sammen med sekretariatet bidratt til å utvikle verktøykassen, med hjelp fra Agenda Rådgiving.

Dere kan benytte verktøyene som dere vil, med alle de lokale tilpasningene som er nødvendige. Vi håper den kommer til nytte!

Innspill? Ta kontakt på post@kollektivtrafikk.no.

Presentasjon om kollektivtrafikk og mobilitet 

Presentasjon med tall og fakta om kollektivtrafikkens bidrag – med fokus på kunden, samfunnsnytten og bærekraftig bevegelsesfrihet.

Presentasjon-kompetanseformidling

Årshjul politiske prosesser 

Årshjul er et hjelpemiddel for å dele relevant informasjon til rett tid – og for å være i forkant.

Arshjul-politiske-prosesser

 

Sjekkliste for medieutspill 

Ut i media? Les denne sjekklisten for medieutspill først.

Sjekkliste-for-medieutspill

Mal for å avholde arrangementer 

Mal for arrangementer med tips og råd til hvordan man kan skape økt oppmerksomhet om kollektivtrafikken.

Arrangementsmal

Partipolitisk oversikt 

Hvilke mobilitets-merkesaker er viktige for de forskjellige politiske partiene? Finn oversikt her.

Partipolitisk oversikt, oppdatert august 2021.

Presentasjonseksempel fra AKT 

Vi lærer av hverandre – bli inspirert av AKTs presentasjon til de folkevalgte i Agder.

AKT-presentasjon-folkevalgte-2019-DESEMBER

Scenariorapporten Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025 

Her finner du scenariorapporten Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025. Rapporten er skrevet av Deloitte på oppdrag fra Kollektivtrafikkforeningen.

Animasjon Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025  Presentasjon med notater - Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025