Bestillingstransportforum

Bestillingstransportforum ble etablert i januar 2023, da Distriktsforum og Bestillingstransportgruppen ble slått sammen.

Bestillingstransportforum er for medlemmene i Kollektivtrafikkforeningen, og har som formål å sørge for kunnskapsdeling og -heving innen bestillingstransport i Norge. Forumet skal sikre felles forståelse og utøvelse av bl.a datautveksling samt legge til rette for samordning, felles utvikling og deling av løsninger.

Kontaktperson:
Elisabeth Helene Berge, mob. +47 930 89454

Møtedatoer, sakspapirer og referat

2024 

202405.28.-29: Program Lunsj til lunsjmøte i Trondheim

20240206: Agenda og referat

2023 

24.01.2023: Referat

12.04.2023: Saksliste og referat

13.06.2023: Sakliste

2021 

20210914: Agenda og referat

2020 

10.06.2020: Saksliste og referat

2019 

26.01.2019: Saksliste og referat

2018 

10.01.2018: Saksliste og referat
13-14.11.2018: Saksliste og referat

Forumets leder og nestleder

Roy Gunnar Blommedal Leder Mob.: 93885173
Heidi Aakre Juvik Nestleder Mob.: 46445824