Komiteer og forum

Komiteene og forumene i Kollektivtrafikkforeningen er helt sentralt i foreningens arbeide. Her møtes fagpersoner fra medlemmene våre for å skape gode, felles løsninger for kollektivtrafikken i Norge. Sammen blir vi sterkere!

Kollektivtrafikkforeningen driver flere nettverk innenfor ulike fagområder der våre medlemmer møtes og diskuterer aktuelle saker. Fagkomiteene arbeider målrettet for gode felles løsninger, mens forumene har fokus på erfaringsutveksling og kompetanseheving. Det blir også ved behov satt opp ulike arbeidsgrupper som jobber med en konkret sak.

Komiteer

Kontraktskomiteen

Materiell- og miljøkomiteen

Mobilitets- og markedskomiteen

 

Forum

Båt- og ferjeforum

Complianceforum

Bestillingstransportforum

Kommunikasjonsforum

Markedsforum

Skoleskyssforum

Storbyforum

Økonomiforum

Nordic Mobility Group