AtB AS vinner av Kollektivprisen 2023!

Det var veldig spennende hvem deltagerne på Kollektivkonferansen ville kåre til vinner av Kollektivprisen 2023. Det ble derfor mye glede, god stemning og stolthet i trønderdelegasjonen da AtB AS ble ropt opp som vinner av programleder Eirik Norman Hansen.

AtB AS vinner av Kollektivprisen 2023!

Foto: Nicolai Willumsen / Hegnar Media

Det var i år seks nominerte til Kollektivprisen:

  • Skyss var nominert for sine store utslippskutt både til sjøs og på land.
  • Entur for sine miljødata og muligheten til å la deg se ditt klimaavtrykk.
  • AtB for sitt helhetlige mobilitetstilbud for hele Trøndelag.
  • Flytoget for sitt innovative arbeid med å skape friksjonsfrie reiser.
  • Transportøkonomisk institutt og Nils Fearnley for sine mange år med forskning og viktige faglige bidrag til kollektivsektoren.
  • Tenk Tromsø – et samarbeidsprosjekt mellom Vegvesenet, kommune og fylkeskommune som har gitt en enorm vekst i antall bussreiser.

Alle var nominert av bransjen selv, og samme bransje – representert ved de rundt 500 deltagerne på Kollektivkonferansen – var også de som skulle stemme fram vinneren.

Etter at de nominerte hadde blitt presentert flere ganger i løpet av dagen, og etter en jevn avstemning, var det til slutt altså AtB som stakk av med seieren.

De var nominert for den gode jobben de gjør med å få fram et helhetlig mobilitetstilbud for hele Trøndelag. For mens de i 2019 vant prisen for metrobussen i Trondheim, var det nå for løsninger i bygder og mindre tettsteder som var i fokus.

Disse løsningene inkluderer både bestillingstransport til samme pris som rutebuss, og satsning på mikromobilitet i mindre byer og tettsteder. Med det første gis et mer likeverdig tilbud uavhengig av bosted, og med det andre sørger AtB og deres samarbeidspartnere for bedre byutvikling på steder som Malvik og Melhus.

Vi i Kollektivtrafikkforeningen gratulerer så mye!

Grete Fuglem Tennås, adm dir i ATB takker publikum. Foto Nicolai Willumsen - Hegnar media

Grete Fuglem Tennås, adm dir i ATB takker publikum. Foto Nicolai Willumsen - Hegnar media

Glade vinnere av Kollektivprisen 2023. Foto Nicolai Willumsen - Hegnar Media

Glade vinnere av Kollektivprisen 2023. Foto Nicolai Willumsen - Hegnar Media

Les også: