AtB er nominert til Kollektivprisen for arbeidet med et helhetlig mobilitetstilbud

Gjennom bestillingstransport til samme pris som rutebuss, får befolkningen i praksis flere avganger og et større rutetilbud enn tidligere, og med mikromobilitet vil folk også i mindre byer kunne la bilen stå, og effektivt komme seg rundt.


Bestillingstransport

AtB har som mål å gjøre det enklere å klare seg uten egen bil – alltid for noen, oftere for mange. Som et ledd i å gi alle et tilgjengelig kollektivtilbud i sin kommune, ble det i august 2021 innført bestillingstransport i alle kommuner i regionene i Trøndelag til samme pris som buss. For å sikre at lokale behov og ønsker blir oppfylt, har utvikling av tilbudet vært gjort i tett samarbeid og dialog med kommunene.

I hovedsak benyttes tre ulike konsepter; tilbringertjeneste til ordinært kollektivtilbud, til og fra kommunesentre og andre målpunkt, samt minibusser som kjører på bestilling fra adresse til adresse i områder det tidligere var rutebuss, men hvor markedet ikke var stort nok for dette.

AtB opplever nå økende bruk av tilbudet, og gjennom direkte dialog med kundegrupper er tjenestene under stadig utvikling.

Mikromobilitet i mellomstore byer

Elsparkesykler og annen mikromobilitet har på få år revolusjonert reisevanene til folk i de største byene. Men hva med mellomstore byer og tettsteder? Gjennom tett samarbeid med kommunene Stjørdal, Malvik og Melhus, samt leverandøren Tier, har AtB gitt folk på disse stedene nye muligheter til å komme rundt på en bærekraftig og effektiv måte.

Bedre og flere bevegelsesmuligheter er en fordel for byutviklingen, og elyskkel- og elsparkesykkelprosjektet kan vise seg å gi andre effekter på tettsteder som Malvik og Melhus og i en mellomstor by som Stjørdal, enn i en større by som for eksempel Trondheim. Disse prosjektene vil derfor kunne gi både AtB og den øvrige kollektiv- og mobilitetssektoren i Norge nyttig kunnskap for framtidig utvikling.

Les også:


Kollektivkonferansen
16. november 2023

AtB AS vinner av Kollektivprisen 2023!


Kollektivprisen
16. oktober 2023

De nominerte til Kollektivprisen 2023