De nominerte til Kollektivprisen 2023

Kollektivprisen er en publikumspris der vinneren skal stemmes fram av alle de som deltar på Kollektivkonferansen 16. november 2023.

De nominerte til Kollektivprisen 2023

 

Prisen deles ut til en organisasjon for arbeid, tiltak eller prosjekt som:

  • Bidrar til å forenkle folks liv
  • Bidrar til omstilling
  • Er nytenkende
  • Samarbeider med flere aktører
  • Utnytter tilgjengelige ressurser på en god måte

Det er utrolig mange spennende som skjer rundt i Kollektiv- og mobilitets-Norge. I år har seks ulike, flotte kandidater kommet gjennom det første nåløyet, og har kommet til finalen. Disse seks er:

Skyss er nominert til Kollektivprisen for sine store utslippskutt

Foto: Skyss

Les mer her

 

Entur er nominert til Kollektivprisen for sine miljødata i kollektivsektoren

Foto: Entur

Les mer her

 

AtB er nominert til Kollektivprisen for arbeidet med et helhetlig mobilitetstilbud

Foto: AtB

Les mer her

 

Flytoget er nominert til Kollektivprisen for sine friksjonsfrie reiser

Foto: Flytoget

Les mer her

 

TØI og Nils Fearnley er nominert til kollektivprisen for sin mangeårige forskning og faglige bidrag

Foto: TØI

Les mer her

 

Tenk Tromsø nominert til kollektivprisen for sin store vekst i bussreiser

Foto: Troms fylkestrafikk

Les mer her

Les også: