Transportøkonomisk institutt og Nils Fearnley er nominert til kollektivprisen for deres mangeårige forskning og faglige bidrag

Gjennom sin forskning på blant annet prismodeller og elsparkesyklenes rolle, har Nils Fearnley kommet med viktige bidrag til videreutviklingen av et moderne mobilitetstilbud, og bidratt til å befeste TØIs rolle som premissleverandør for samferdselspolitikk.


Gjennom seks tiår har Transportøkonomisk institutt vært en sentral institusjon innen forskning og kunnskapsutvikling på samferdselsfeltet, inkludert for kollektivtrafikken. De har kommet med betydningsfulle faglige bidrag som har påvirket politikk, kampanjer og tekniske løsninger, og deres utredninger får ofte stor betydning når viktig vedtak skal fattes, og morgendagens mobilitetstilbud skal utvikles.

Med fokus på formidling og tett samarbeid med både samferdselsbransjen og andre kunnskapsaktører sørger de for at beslutningstagere på alle nivåer er faglig oppdatert og godt rustet til å løse utfordringene samfunnet står overfor.

Blant TØIs mange dyktige forskere, finnes Nils Fearnley. Med sine faglige bidrag innen viktige temaer for framtidens mobilitetstilbud, samt sine gode formidlingsevner og ønske om å utgjøre en forskjell, fremstår Fearnley som en god representant for den viktige rollen fagmiljøet på Transportøkonomisk institutt har.

Blant annet har Fearnley kommet med viktige bidrag på hvordan priser påvirker reisevanene til folk – et tema som har fått ny aktualitet i år med initiativ som gratis kollektivtrafikk i Stavanger.

Han var også blant de aller første som forstod viktigheten av å kartlegge fenomenet elsparkesykkel, og å studere rammebetingelsene for mikromobilitet på en systematisk måte. Hans bidrag til økt kunnskap om dette temaet inkluderer så langt tre TØI-rapporter, seks artikler i akademiske tidsskrifter, fem populærvitenskapelige publiseringer, samt flere kronikker og innlegg på seminarer og konferanser.

Les også:


Kollektivkonferansen
16. november 2023

AtB AS vinner av Kollektivprisen 2023!


Kollektivprisen
16. oktober 2023

De nominerte til Kollektivprisen 2023