Entur er nominert til Kollektivprisen for sine miljødata i kollektivsektoren

Gjennom innsamling og analyse av mobilitetsdata kan utslippene til hver enkelt reise beregnes. Slik gir Entur de reisende mulighet til å velge en grønnest mulig reise – og hver enkelt operatør får insentiv til å redusere utslippene mest mulig.

Norge, som resten av verden, står overfor alvorlige miljøutfordringer grunnet økende globale temperaturer. Det er bred enighet om at dette skyldes menneskeskapte utslipp av drivhusgasser. Transportsektoren alene står for 33% av Norges totale utslipp, noe som gjør det til et kritisk område for forbedring. Dette ansvaret ligger ikke bare på sektoren, men også på oss som enkeltpersoner.

Selv om stadig flere ønsker å bidra til at vi når klimamålene, kan det være vanskelig for de reisende å vite hvilke transportalternativer som er grønnest, og hvor mye utslipp man kan spare hvis man velger en reisemåte som tar litt lenger tid eller koster litt mer. Dette vil Entur gjøre noe med.

Entur samler og deler allerede mobilitetsdata i sanntid fra alle transportoperatører i Norge. Dette gir en unik mulighet for standardisert beregning av CO2-utslipp. I denne nye tjenesten brukes tilgjengelig data for å enkelt gi forbrukerne mulighet til å la miljøhensyn spille inn på valg av kollektivmiddel og avgang. I tillegg vil slike data hjelpe operatørene til å tilpasse tjenester og materiell til å bli mer miljøvennlige.

Les også:


Kollektivkonferansen
16. november 2023

AtB AS vinner av Kollektivprisen 2023!


Kollektivprisen
16. oktober 2023

De nominerte til Kollektivprisen 2023