Skyss er nominert til Kollektivprisen for sine store utslippskutt

Målrettet innsats for innføring av elektriske busser og nullutslippsløsninger for både ferje og hurtigbåt har på få år gitt store resultater i Vestlandsfylket. Nå fortsetter arbeidet, blant annet med store utslippskutt på Norges mest energiintensive hurtigbåtruter mellom Bergen, Nordfjord og Sogn.


En stor del av klimagassutslippene i Vestland kommer fra transportsektoren. Å gå over til nullutslipp i kollektivtransporten er et helt nødvendig bidrag for å nå overordnete klimamål. Vestland har kommet langt allerede, takket være høye ambisjoner og målrettet innsats fra politikerne i fylkestinget og administrasjonen i Skyss.

Foto: Skyss

Tidlig ute med elektrifisering av bussektoren

Skyss tok i bruk elektriske busser og busser på biogass i bergensområdet allerede i 2020. Busser som er drevet på fornybar energi utgjør i dag 20 prosent av  bussene i fylket. Nå forbereder Skyss anbud på elektrifisering av busser i ytterligere tre ruteområder i distrikt.

Storsatsning på nullutslippsløsninger til sjøs

I 2016 var CO2-utslippene fra ferjeflåten på over 100 000 tonn årlig. Etter at Vestland har elektrifisert store deler av ferjeflåten i fylket, er utslippet redusert med rundt 80 prosent til 23 000 tonn (2022). Vestland var tidlig ute og fattet ambisiøse politiske vedtak om elektrifisering av ferjer allerede i 2015. Skyss bidro til teknologiutviklingen gjennom tett dialog med leverandørmarkedet og fremoverlente anbudskonkurranser der miljøoppnåelse ble vektet tungt. 22 av 28 fylkesvegferjer er i dag hybridfartøy med hovedsakelig elektrisk framdrift.

Sterk pådriver for kutt

Totalt vil alle disse tiltakene utgjøre mer enn en halvering av klimagassutslippene fra kollektivsektoren i Vestland fylke sammenlignet med 2019. Vestland fylkeskommune og Skyss har dermed bidratt tungt til klimaomstilling. Nullutslippsteknologi for ferjer var på et umodent stadium da Skyss startet anbudsprosessene i 2015, men de omfattende og kostbare byggeoppdragene som ble bestilt, medførte i seg selv en sterk teknologisk utvikling i sektoren.

Tett samarbeid mellom bestiller og leverandør har flyttet grensene for hva som er mulig.

For Skyss er nullutslippstransport ikke bare en teknisk øvelse for å forbedre det byråkratiske utslippsregnskapet – det er en innsats for å gi alle i Vestlandssamfunnet mulighet til å bidra til klimaomstillingen. Folk har rett til å reise dit de skal på en bærekraftig måte. Ved å tilrettelegge for utslippsfri transport bidrar Skyss og Vestland fylkeskommune til å forenkle folks klimavennlige liv.

Om kollektivprisen:
Prisen deles ut på Kollektivkonferansen 16. november 2023. Det er bransjen selv som har fremmet de nominerte, og på konferansen vil deltakerne stemme fram sin favoritt. Les mer om konferansen her: kollektivkonferansen.no

Les også:


Kollektivkonferansen
16. november 2023

AtB AS vinner av Kollektivprisen 2023!


Kollektivprisen
16. oktober 2023

De nominerte til Kollektivprisen 2023