Kolumbus vant Kollektivprisen 2020

Kolumbus vant Kollektivprisen 2020 for deres helhetlige mobilitetstilbud, og spesielt for deres integrasjon av bysykkel i tilbudet.

Nominasjonen vektlegger følgende:

Bysykkelen

 • Forenkler folks hverdag: Syklene er enkle å bruke, elektriske og tilpasset vestlandsterrenget. Du kommer dit du skal uten høye skuldre eller høy puls.
 • Er nytenkende: Kolumbus er først i Norge og en av de første i verden til å integrere bysykler i tilbudet. Alle som har en gyldig billett i Kolumbus-appen, har fri tilgang til bysyklene. Bysyklene låses opp og leveres via den vanlige Kolumbus-appen. Syklene og baksystemene er også spekket med ny teknologi, levert av både lokale og internasjonale aktører.
 • Fremmer samarbeid: Bysykkelen er utviklet i samarbeid med nasjonale og internasjonale private aktører, og med flere offentlige aktører. Den er integrert i billettappen som flere fylker deler, og teknologien er dermed tilgjengelig for alle mobilitetsselskapene som ønsker å ta den i bruk.
 • Er bærekraftig: Bysykkelen er utviklet med ressurser dedikert til videreutvikling av en tidligere kommersiell bysykkelordning. Eksempelvis er ladestativene fra det gamle systemet er gjenbrukt i dagens løsning. Forskning slår også fast at elektriske bysykler på generelt grunnlag er mer miljø- og klimavennlige enn for eksempel elektriske sparkesykler.

 

HjemJobbHjem:

 • HjemJobbHjem er en prisvinnende og unik mobilitetsordning rettet mot offentlige og private virksomheter på Nord-Jæren. Ordningens målsetning er å redusere bilbruken til de ansatte i HjemJobbHjem-bedriftene, og inspirere dem til å reise grønt til og fra jobben.
  HjemJobbHjem bidrar til å redusere personbiltrafikken i byområdene, noe som anses som den største driveren for å oppnå nullvekstmålet. Bedriftsmarkedet er stort, og de ansatte reiser hyppig og langt. Per 31. august 2020 var det 674 bedrifter og 61.714 ansatte aktivert i HjemJobbHjem-ordningen. HjemJobbHjem er evaluert til å ha et positivt bidrag til nullvekstmålet av UiS og NORCE, og ordningen er i dag «eksportert» til to andre fylker.

 

HentMeg:

 • HentMeg var en av de aller første bestillingstjenestene i sanntid, også internasjonalt. I dag er hentetjenesten «eksportert» til fire andre fylker, og tilbudet og teknologien bak har fått internasjonal oppmerksomhet.

 

Selvkjørende buss:

 • Etter rundt to år på lukket testbane, og utstrakt dialog med myndighetene om lovverket, ble Kolumbus først i Norge til å lansere en autonom buss i vanlig, men kontrollert trafikk. Pilot nummer to er like om hjørnet, i et nytt område.

 

Mobilitetssamarbeid:

 • I tillegg til et utstrakt og bevisst mobilitetssamarbeid i regionen, blant annet gjennom Byvekstavtalen på Nord-Jæren og de fire bykommunene (Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg), Rogaland fylke, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen, har Kolumbus et tett samarbeid med andre kommuner, offentlige instanser og mobilitetsselskaper samt og private aktører i og utenfor Rogaland. Et eksempel er samarbeid med utbyggere i regionen om å legge til rette for mobilitetspunkt, bildeling, mikromobilitet og andre tjenester når nye nærings- og boligområder skal utvikles

 

Årets smartby/mobilitetspris:

 • Samarbeid, og deling av data og konsepter, har vært viktig for at Stavanger kommune vant Årets smartby/mobilitetspris under Arendalsuka 2019. Sauda kommune, med prosjektet HentMeg, kom på delt andreplass.

 

Andre mobilitetsprosjekter:

 • Leasing av elsykler
 • Fullintegrasjon av lokaltog i tilbudet
 • Innovative digitale prosjekter som «Tidsmaskin», «Bilkalkulator» og live kapasitetsvisning i sanntidsappen
 • Pilot på elbil-deling i samarbeid med Innovasjonspark Stavanger hvor Hyre leverer bilene
 • Pilot på samkjøring med SammeVei
 • TrAM-prosjektet – verdens første utslippsfrie hurtigbåt

 

Summen av tiltak, og ikke minst den helhetlige tilnærmingen til mobilitet som tjeneste, gjør at Kolumbus er en god kandidat til å vinne årets Kollektivpris.