Gjøvik kommune vant Kollektivprisen 2017

Gjøvik kommune vant Kollektivprisen for sitt arbeid for å få flere kollektivreisende og fokus på mange brukergrupper, byutvikling og gatebruk.

Det var mange sterke nominerte til Kollektivtrafikkprisen 2017, fra helt forskjellige kategorier. Både storby, småby, distrikt og enkeltpersoner var representert. Etter en finalerunde med 4 kandidater, ble det Gjøvik kommune som erobret prisen i år.

Om prisen: Kollektivtrafikkprisen deles ut til beste tiltak, løsning eller ambassadør for kollektivtrafikken i Norge. I år er det altså Gjøvik kommune som har fått prisen.

Gjøvik er en av mange mellomstore byer i Norge, med de utfordringer det har for å skape et godt og effektivt kollektivsystem. Til tross for at de ikke er med i de store satsningene på kollektivtrafikk for de ni største byområdene, har kommunen de siste årene likevel gjennomført flere prosjekter som har bidratt positivt til kollektivtrafikken på Gjøvik. Juryen var derfor særlig imponert over hva Gjøvik har fått til med de midlene de har hatt til rådighet. Evnen til å utvikle helhetlige løsninger i samarbeid med fylkeskommunen, vegvesenet og andre aktører ble også vektlagt.

Tiltakene som har bidratt til at Gjøvik kommune tildeles årets pris er blant annet:

  • Tilrettelegging for busstrafikk til NTNUs campus på Gjøvik
  • Ny gatebruksplan med fokus på kollektivtrafikk
  • Jobbet for flere regionale ekspressbussruter
  • Bussruter og pendlerbåt mellom Gjøvik og Hamar
  • Opprusting av skysstasjon og jernbaneparken

Prisen deles ut av Kollektivtrafikkforeningen og Samferdselssjefkollegiet, og skal fremme gode initiativ og tiltak for kollektivtrafikken lokalt, regionalt eller nasjonalt. De øvrige finalistene til prisen var «Travel like the locals» (Møre og Romsdal fylkeskommune), bystrategisamarbeidet i Grenland og Bernt Reitan Jenssen (adm. dir. i Ruter).