Stine Fredriksen årets ildsjel 2022!

Hele salen reiste seg i applaus da Stine Fredriksen fra Innlandstrafikk fikk tildelt den gjeve Ildsjelprisen på Kollektivkonferansen 2022.

Stine Fredriksen årets ildsjel 2022!

Stemningen var til å ta og føle på når juryleder Bjørne Grimsrud steg inn på scenen. Nå skulle det endelig avsløres hvem av de seks nominerte som skulle få tildelt prisen Årets Ildsjel. Alle seks verdige vinnere, og ingen klare favoritter. Ingen lett jobb for juryen, men de hadde fått et oppdrag, og det var å utpeke en vinner. Men hva hadde de egentlig bestemt?

Spenningen i salen steg i takt med at Bjørne beskrev vinneren:

Vinneren av prisen Årets ildsjel i kollektivtrafikken:

 • har gjennom mange år vært og er en ildsjel og god ambassadør for bransjen
 • er en drivkraft for utvikling av kollektivtilbudet i sin organisasjon.

Vedkommende er

 • entusiastisk og inspirerer andre til å sette kunden i fokus,
 • er opptatt av at det skal være enkelt å reise kollektivt, både i by, mellom byer og i distriktene for å få kollektivtilbudet til å henge sammen
 • nytenkende og har vært pådriver for flere prosjekter, og samarbeidsprosjekt for å skape nye og bedre løsninger for kunden.
 • har vært en pådriver for innovasjon og samarbeid for sømløse reiser på tvers av fylkesgrenser

Vinneren

 • har bidratt med undervisning på introduksjonskurs i Kollektivtrafikkforeningen.
 • har vært en ildsjel for å bygge stolthet og omdømme blant sjåfører som våre viktigste ambassadører for å få flere til å reise kollektivt.
 • jobbet for å ta i bruk den nasjonale reiseplanleggeren tidlig.
 • har vært engasjert og aktiv i Kollektivtrafikkforeningen i flere år og har vært med i Mobilitets- og markedskomiteen og ledet Markedsforum

 

Og når han var kommet så langt var det ikke lenger tvil om hvem som var vinneren av Ildsjelprisen i 2022.

Gratulerer med vel fortjent pris som Årets Ildsjel, Stine Fredriksen!

Ildsjelprisen er en årlig pris der nominasjonene gjøres av bransjen selv, mens vinneren kåres av en jury. Den deles ut til en person som oppfyller alle eller noen av kriteriene nedenfor:

 • Er engasjert og aktiv og bidrar til samarbeid
 • Er entusiastisk og inspirerer andre
 • Er nytenkende og er en pådriver for utvikling i sitt felt
 • Bidrar til bærekraftig mobilitet og nye mobilitetsløsninger
 • Er en god ambassadør for bransjen
 • Er en pådriver for innovasjon og samarbeid

Juryen har i år i tillegg vektlagt følgende:

 • et brennende engasjement som har vart over tid.
 • Og vi i har sett etter personer som tar på seg oppgaver som er større enn man kan forvente innen stillingen den nominerte har.

Årets jury har bestått av

Bjørne Grimsrud (TØI)

Siv Wiken (AKT)

Johan Wadman (Svensk Kollektivtrafik)

Les også: