AtB vant Kollektivprisen 2019

AtB vant Kollektivprisen 2019 for omleggingen til metrosystem i Trondheim.

Det var en glede for Kollektivtrafikkforeningen å tildele årets Kollektivpris til ATB. De mottok prisen for sin store satsing på omlegging til metrolinjer i Trondheim. 

Utdelingen skjedde under Kollektivkonferansen 2019 som gikk av stabelen på Oslo Kongressenter 12. november. Alle de seks nominerte ble presentert bak i konferansesalen, og deltagerne ble spurt om deres favoritt til å motta prisen.

ATB ledet publikums meningsmåling helt inn til mål, og ble på slutten av konferansen ble tildelt prisen av en uavhengig fagjury.

JURYENS BEGRUNNELSE:

Juryen vektlegger at ATB her har tatt et kraftig helhetsgrep og gjort store endringer for å utvikle kollektivtrafikken i Trondheim ut fra grundig innsikt om de reisendes behov. Det er spennende grep som er tatt, der de har sett at det ikke går å lappe på eksisterende løsninger, og de valgte derfor å legge om hele systemet. Dette krever også stort politisk mot av eierne og Trondheim kommune.

De har i flere år visst hvor de skulle, og har planlagt omleggingen som ble gjort 3. august i år gjennom lang tid. Det har krevd mye av hele organisasjonen, og det står det respekt av.

ATB har forenklet folks liv gjennom å bygge opp et helhetlig konseptuelt tilbud som støtter opp under de faktiske reisestrømmene som de tidligere ikke dekket. De har videre implementert nye og bedre informasjonssystemer, avviksmeldinger, moderne metrobusser og åpen billettering. Alt med utgangspunkt i en kundesentrert tilnærming.

De er nytenkende ved å gjøre et helhetsgrep som legger til rette for framtidig mobilitet. De har samarbeidet med flere aktører og har involvert kunder og ulike brukergrupper gjennom brukertester.