PRESSEMELDING STATSBUDSJETTET 2022

Statsbudsjettet 2022 ble framlagt av regjeringen i dag, og skal nå til Stortinget for behandling. Kollektivtrafikkforeningen og andre kollektivaktører har bedt Samferdselsdepartementet om en omstillingspakke for på en god måte å  sikre at kollektivtilbudet framover tilpasses innbyggernes nye reisevaner i den nye normalen.

Her kan du lese hele pressemeldingen:

OMSTILLINGSPAKKEN MANGLER

Kollektivtrafikken ble hardt rammet av Covid-19 med et stort bortfall av reisende og enda større inntektstap gjennom pandemien. Takket være at kollektivtrafikken ble definert som samfunnskritisk infrastruktur og myndighetenes kompensasjonspakker til fylkeskommunene, har kollektivselskapene klart seg gjennom pandemien og er klare til å gi innbyggerne et godt kollektivtilbud framover.

  • Vi i Kollektivtrafikkforeningen er svært fornøyd med at myndighetene gjennom pandemien har kompensert kollektivtilbudet, slik at infrastrukturen kunne opprettholdes og vi nå kan ønske folk velkommen tilbake til kollektivtrafikken, sier daglig leder Olov Grøtting.

Etter gjenåpningen er folk på vei tilbake til kollektivtrafikken, men det er fortsatt langt færre reisende og lavere inntekter enn normalt. I løpet av noen måneder utover i 2022 vil kollektivaktørene tilpasse kollektivtilbudet slik de reisende ønsker når de nå etter hvert finner tilbake til en hverdag uten omfattende smitteverntiltak og frykt for pandemi.

For å klare denne overgangen har Kollektivtrafikkforeningen og andre kollektivaktører bedt Samferdselsdepartementet om en omstillingspakke for et halvt år. Dette for å unngå at kollektivtilbudet tas ned på grunn av manglende billettinntekter før de reisende har funnet tilbake til en normal hverdag, og sikre at tilbudet tilpasses den nye normalen med et så godt tilbud at gamle og nye kunder ønsker å reise kollektivt i stedet for å stå i bilkø. En slik omstillingspakke vil sikre at kollektivaktørene fortsatt kan bygge opp under nullvekstmålet og bærekraftsmålene.

  • Vi kan ikke se at Statsbudsjettet inneholder den omstillingspakken vi har bedt om for å kunne tilpasse reisetilbudet til folks reisemønster når de om noen måneder har funnet tilbake til sin nye hverdag etter pandemien. Uten en slik omstillingspakke, risikerer vi i verste fall å måtte foreta kutt i tilbudet som kan gi en negativ spiral, og vil gjøre det vanskelig å nå bærekraftsmålene framover, sier Olov Grøtting. – Vi håper derfor at behandlingen i Stortinget kan sikre omstillingsmidlene vi trenger for å stå rustet for den nye normalen.

 

Kollektivtrafikkforeningen er fornøyd med en videre satsing på store byområder gjennom satsing på byvekst- og belønningsavtaler. Det er nå også satt av 30 millioner kroner til en ny tilskuddsordning som skal styrke innsatsen på klima- og miljøvennlig byutvikling og framkommelighet i mindre byområder som ikke er omfattet av byvekst- og belønningsavtaler.

  • I flere år har vi bedt om at det også satses på mindre byområder,  og derfor ønsker vi velkommen en ny tilskuddsordning til kollektivtransport, gang- og sykkelveier for mindre byer, sier Olov Grøtting.
  • 30 millioner kroner er imidlertid alt for lite til å kunne gi uttelling på gang- og sykkelveier og kollektivtilbud i de åtte byene som er foreslått. Det er også flere byer som bør innlemmes i en slik ordning, derfor bør denne satsen økes betraktelig, avslutter Grøtting

 

 

Kontaktperson: Olov Grøtting, daglig leder

Tlf.:                           918 20 510

E-post:                    olov.grotting@kollektivtrafikk.no

Info:                          kollektivtrafikk.no

 

 


Kollektivprisen
17. oktober 2021

Umair Mehmood Imam nominert til Ildsjel-prisen 2021


Ukategorisert
16. oktober 2021

Terje Sundfjord nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
15. oktober 2021

Kjetil Nordbø nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
14. oktober 2021

Steffen Brattøy nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
13. oktober 2021

Trond Hovland nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
12. oktober 2021

Odd Aksland nominert til Ildsjel-prisen 2021


Covid-19
12. oktober 2021

PRESSEMELDING STATSBUDSJETTET 2022


Kollektivkonferansen
6. oktober 2021

Kollektivkonferansen 2021 åpen for påmelding!


Sekretariatsnytt
4. oktober 2021

Ny medarbeider i sekretariaet


Markedsoversikt
23. september 2021

Markedsoversikt for buss


Sekretariatsnytt
31. august 2021

Nytt fjes i innovasjonsarbeidet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
13. august 2021

Call for speakers – Kollektivkonferansen 2021 – frist 15. august


Markedsoversikt
3. august 2021

Markedsoversikt for båt og ferje 2021!


Nyheter fra EU
1. juli 2021

EU-nyhetsbrev juni 2021


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
22. juni 2021

Prosjekt «Inntektspotensialet i kollektivtrafikken»


Covid-19
21. april 2021

Årsrapport 2020


Veiledere og høringssvar
12. april 2021

Innspill til høring om Nasjonal Transportplan 2022-2033


Nettverk
19. mars 2021

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2022-33


Sekretariatsnytt
5. mars 2021

Kollektivtrafikk.no i ny drakt


Nyheter fra EU
2. mars 2021

EU-nyhetsbrev februar 2021


Nyheter fra EU
5. februar 2021

EU-nyhetsbrev januar 2021


Veiledere og høringssvar
2. februar 2021

Omsetningskrav og bruk av biodrivstoff


Covid-19
28. januar 2021

Digital workshop om den nye normalen


Ukategorisert
23. januar 2021

Forskerkonferansen Mobilitet 2021


Covid-19
19. januar 2021

Prognose for inntektstap 1.kvartal 2021


Nyheter fra EU
4. januar 2021

Nyhetsbrev fra EU – desember 2020


Ukategorisert
22. desember 2020

En riktig god jul ønskes dere alle


Covid-19
11. desember 2020

Prosjektet Målbildet for den nye normalen


Nyheter fra EU
2. desember 2020

EU-nyhetsbrev november


Kollektivkonferansen
19. november 2020

Deltagerrekord på Kollektivkonferansen 2020!