Ny veileder for dialog i anskaffelsesprosesser

En ny veileder er utarbeidet i samarbeid mellom partene i bransjen. Målet er å sikre god og konstruktiv dialog, og å gi bussjåførene en stemme i anbudsprosesser.

Ny veileder for dialog i anskaffelsesprosesser

 

Veilederen stipulerer hvordan bussjåfører og andre arbeidstakere i bransjen, gjennom sine tillitsvalgte, kan ha dialog med oppdragsgiverne (fylkeskommunene) i forbindelse med anbudsprosesser. Det er i dag stor variasjon i hvordan og i hvilken grad dette gjennomføres, og alle parter er enige om at en veileder vil gi større forutsigbarhet og bedre prosesser. Dette igjen vil både gi de ansatte større påvirkning på sin egen arbeidshverdag, men også at innspill fra sjåførene vil være svært nyttig i utviklingen av fremtidens kollektivtilbud.

Arbeidsgruppen har foruten Kollektivtrafikkforeningen bestått av NHO Transport, Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet, og hadde jevnlige arbeidsmøter gjennom høsten 2023 for å komme fram til et godt verktøy som kan tas i bruk for å skape konstruktiv dialog og et godt samarbeid. I etterkant har også Fagforbundet og Norsk Jernbaneforbund stilt seg bak arbeidet.

Les veilederen her.

Les også:


Veiledere og høringssvar
26. januar 2024

Bus Nordic 2.0 er klar i norsk versjon


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
8. juli 2023

Drosjeutvalget la fram sin første rapport