Bus Nordic 2.0 er klar i norsk versjon

Siste versjon av Bus Nordic er publisert.

Bus Nordic 2.0 er klar i norsk versjon

Bus Nordic er et samarbeid mellom de nasjonale bransjeorganisasjonene for kollektivtransport og regionene i Norden. Målet er å etablere et felles sett med busskrav, en anbefalt standard for de nordiske landene.

Standarden spesifiserer felles sektoranbefalinger for en nordisk buss-standard som anbefales benyttes ved anbud. Busser som oppfyller disse anbefalingene, skal aksepteres og fungere like godt blant offentlige transportmyndigheter hele Norden.

Første versjon av Bus Nordic ble publisert og iverksatt høsten 2018. En oppdatert versjon 1.1 av Bus Nordic ble publisert i oktober 2019 som kun inneholder redaksjonelle endringer.

Finn informasjon på Kollektivtrafikkforeningens nettside: Innsikt – Veiledere

Her finner du versjon 2.0 Bus Nordic 

Les også:


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
8. juli 2023

Drosjeutvalget la fram sin første rapport


Ukategorisert
22. mai 2023

Støtter nye krav om kollisjonssikkerhet