Usikkerhet rundt Kollektivtransportforordningen?

Hva betyr de foreslåtte endringene i retningslinjene for Kollektivtransportforordningen? Les mer i denne månedens nyhetsbrev fra Brussel!

 

EU-kommisjonen sendte nylig nye retningslinjer for Kollektivtransportordningen på høring. Kollektivtrafikkforeningen har svart på denne høringen gjennom Samferdselsdepartementet, og er på lang vei enige med UITP i denne saken. I denne månedens nyhetsbrev leser du mer om Kollektivtransportforordningen og hva de foreslåtte endringene vil bety – blant annet.

Les nyhetsbrevet her.

EU-politikk er viktig for norsk kollektivtrafikk, blant annet innen miljø, digitalisering, offentlige anskaffelser og mange andre områder. Men det er ofte opp til norske myndigheter å avgjøre hvordan målene satt av EU skal nås. Derfor er det viktig at også den norske kollektivbransjen følger disse prosessene, slik at vi kan bidra med faglige innspill til norske forskriftsendringer.

Les også: