Se opptak av webinaret om siste nytt fra EU vedr. MMTIS og MDMS 23.03.2023

Vi spurte; Hva skjer i EU og hvilke konsekvenser vil den nye EU reguleringen relatert til MDMS og EU forordningen relatert til MMTIS, som kommer i juni, medføre for kollektivtrafikk i fylkeskommunal regi?

Se opptak av webinaret om siste nytt fra EU vedr. MMTIS og MDMS 23.03.2023

 

  • Annika Degen, Deputy Director – Senior Policy Expert Digitalisation – Sec.ed by VDV fra UITP
  • Minna Soininen, Director i Finnish Public Transport Association
  • Einar Bjørkevoll, domenearkitekt i Ruter As
  • Kjell-Erik Eilertsen, sjefsingeniør i Jernbanedirektoratet

 

Deltok inn i vårt ekspertpanel der vi i første sesjon fikk god og detaljert oppdatering vedr. «The bigger picture – Latest news from EU regarding MDMS and MMTIS»

I sesjon 2, «Konsekvenser og muligheter for bærekraftig mobilitet i Norge?» vendte vi blikket hjemover og gikk i dybden på viktigheten av å ha kunnskap om pågående prosesser i EU samt mulige konsekvenser og muligheter.

Over 150 deltagere fikk grundig innføring i tematikken av våre dyktige og kunnskapsrike innleggs holdere, samt muligheter til å spørre og delta inn i diskusjonen.

Presentasjonene finner du her:
UITP

Ruter As

Jernbanedirektoratet

Opptaket ser du her:

Les også: