EU-nyhetsbrev november

Det som bestemmes i EU påvirker handlingsrommet i norsk kollektivtrafikk – og vi følger derfor med på bransjens vegne. Her kommer novemberutgaven av nyhetsbrevet fra Brussel!

Det som bestemmes i EU påvirker norsk kollektivtrafikk, blant annet innen miljø, digitalisering, offentlige anskaffelser og mange andre områder. Men det er ofte opp til norske myndigheter å avgjøre hvordan målene satt av EU skal nås. Da er det viktig at også den norske kollektivbransjen følger disse prosessene, slik at vi kan bidra med faglige innspill til norske forskriftsendringer.

I denne månedens nyhetsbrev finner du blant annet informasjon om:

  • En oppdatering på EUs «Smart and Sustainable Strategy» som kommer 9. desember – ett av dokumentene i strategien slår fast at selv under en pandemi, er offentlig transport selve ryggraden i bærekraftig mobilitet og essensielt for økonomisk gjenoppretting
  • Oppdaterte offisielle retningslinjer for Clean Vehicles Directive som sikrer at medlemslandene skal oppfylle minimumskrav om nullutslippskjøretøy
  • International Conference and Exhibition on Intelligent Urban Transport Systems – online konferanse fra 1-3 desember om intelligente transportsystemer

 

Les nyhetsbrevet her


Annabelle Huet Brussels-representant for Kollektivtrafikkforeningen og de andre nordiske kollektivtrafikkforeningene

Les også: