Svar fra Folkehelseinstituttet om faglig oppsummering om covid-smitte

Arbeidsgiverforeningen Spekter, KS, NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen har laget en henvendelse til helsemyndighetene med forespørsel om de kan utarbeide en rapport som beskriver hvordan smitten spredte seg i kollektivtrafikken og andre bransjer under pandemien.

 

Svar fra Folkehelseinstituttet om faglig oppsummering om covid-smitte

Bakgrunnen er som det står i brevet at «Det er helsemyndighetene som skal gi gode helsefaglige råd også ved neste korsvei. Om og når vi skulle stå oppe i en ny pandemi, vil det være veldig nyttig å ha dokumentasjon på hvordan smitten spredte seg underveis i koronapandemien. Det til tross for at ulike virus smitter forskjellig.»

Du kan lese henvendelsen her. 

 

Helsedirektoratet svarte at Folkehelseinstituttet jobber med saken, og at de vil bidra inn i arbeidet. 

Folkehelseinstituttet svarte: 

Takk for henvendelsen.

FHI har startet et arbeid med å oppsummere erfaringer fra pandemihåndteringen. Det gjør vi for å samle kunnskap og erfaringer, slik at vi får et grunnlag for å kunne forbedre håndteringen ved nye kriser. I dette arbeidet vil vi også se på tiltakene i kollektivtrafikken. Vi vil se på kunnskap om smitte og utbrudd, erfaringer fra håndteringen, og kunnskap om effekt av tiltak. Vi vil også legge til grunn erfaringene og innspillene vi har fått gjennom dialog med bransjen gjennom pandemien. Prosessen og tidsplanen for arbeidet er ikke endelig bestemt. Vi mener dette i stor grad vil svare på den oppsummeringen Kollektivtrafikkforeningen ber om.

Vi har også hatt kontakt med Helsedirektoratet om dette, og de er kjent med at arbeidet er i gang.

 

 

Les også: