Omstillingsmidler nødvendig for å sikre kollektivtrafikken

Tre uker etter «gjenåpningen» ligger antall kollektivreiser fortsatt på et langt lavere nivå enn tilsvarende uker i 2019. Det vil ta tid å få tidligere kollektivreisende tilbake, og kollektivaktørene ber dermed regjeringen om en overgangsfinansiering første halvår 2022.

Tidligere regjering har videreført ordningen med kompensasjon til fylkeskommunene for tapte billettinntekter frem til 31.12.21. Kollektivaktørene antar at antall reisende vil øke gradvis fremover, men passasjertallene vil ikke være normalisert før etter pandemien før sommeren 2022. Resten av 2021 og første halvår 2022 må brukes til å optimalisere tilbudet:

  • Kartlegge nye reisemønstre, -behov og ønsker
  • Utvikle nye billetteringsprodukter tilpasset nye reisemønstre-, behov og ønsker
  • Justere rutetilbudet i henhold til nye reisemønstre-, -behov og -ønsker
  • Holdningsskapende arbeid for å øke bevisstheten om kollektivtrafikkens fordeler

 

Statsbudsjettet. Foto: Regjeringen.no

Faren med sviktende inntekter i første halvdel av 2022 er at bransjen blir tvunget til å ta ned tilbudet, i stedet for å omstille. Dette kan føre til en negativ spiral som ikke gir muligheten til å tilby et tilbud som får kundene tilbake. Derfor vil et halvt års omstillingsmidler være nødvendig for at kollektivbransjen kan omstille seg, og fortsette sitt bidrag til miljø- og klimaforpliktelsene framover.

 

 

Les hele henvendelsen her.


Kollektivprisen
17. oktober 2021

Umair Mehmood Imam nominert til Ildsjel-prisen 2021


Ukategorisert
16. oktober 2021

Terje Sundfjord nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
15. oktober 2021

Kjetil Nordbø nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
14. oktober 2021

Steffen Brattøy nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
13. oktober 2021

Trond Hovland nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
12. oktober 2021

Odd Aksland nominert til Ildsjel-prisen 2021


Covid-19
12. oktober 2021

PRESSEMELDING STATSBUDSJETTET 2022


Kollektivkonferansen
6. oktober 2021

Kollektivkonferansen 2021 åpen for påmelding!


Sekretariatsnytt
4. oktober 2021

Ny medarbeider i sekretariaet


Markedsoversikt
23. september 2021

Markedsoversikt for buss


Sekretariatsnytt
31. august 2021

Nytt fjes i innovasjonsarbeidet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
13. august 2021

Call for speakers – Kollektivkonferansen 2021 – frist 15. august


Markedsoversikt
3. august 2021

Markedsoversikt for båt og ferje 2021!


Nyheter fra EU
1. juli 2021

EU-nyhetsbrev juni 2021


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
22. juni 2021

Prosjekt «Inntektspotensialet i kollektivtrafikken»


Covid-19
21. april 2021

Årsrapport 2020


Veiledere og høringssvar
12. april 2021

Innspill til høring om Nasjonal Transportplan 2022-2033


Nettverk
19. mars 2021

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2022-33


Sekretariatsnytt
5. mars 2021

Kollektivtrafikk.no i ny drakt


Nyheter fra EU
2. mars 2021

EU-nyhetsbrev februar 2021


Nyheter fra EU
5. februar 2021

EU-nyhetsbrev januar 2021


Veiledere og høringssvar
2. februar 2021

Omsetningskrav og bruk av biodrivstoff


Covid-19
28. januar 2021

Digital workshop om den nye normalen


Ukategorisert
23. januar 2021

Forskerkonferansen Mobilitet 2021


Covid-19
19. januar 2021

Prognose for inntektstap 1.kvartal 2021


Nyheter fra EU
4. januar 2021

Nyhetsbrev fra EU – desember 2020


Ukategorisert
22. desember 2020

En riktig god jul ønskes dere alle


Covid-19
11. desember 2020

Prosjektet Målbildet for den nye normalen


Nyheter fra EU
2. desember 2020

EU-nyhetsbrev november


Kollektivkonferansen
19. november 2020

Deltagerrekord på Kollektivkonferansen 2020!