Kollektivtrafikkforeningen deltar på Arendalsuka 2021 med «Tilbake til en ny og bedre normal?»

Tilbake til en ny og bedre normal?

Onsdag 18. august, under Arendalsuka, spør vi; Hvor viktig er kollektivtrafikken for å gjenåpne samfunnet på en bærekraftig måte, og for at folk skal kunne leve et «nynormalt» liv uten kø, kork og kaos?

Koronapandemien har snudd opp ned på både hvor mye og hvordan vi reiser. Ulike rapporter peker på at digitale møter, hjemmekontor, mer sykkel og gange vil påvirke reisevanene også videre framover. Blir det virkelig slik, eller kommer ketchupeffekten mange snakker om; at alle skal gjøre det de ikke har fått gjort på en stund når samfunnet først åpnes? Hvor mange vil fortsatt være bekymret for smitte og ikke tørre å ta del i samfunnet som før?

Kollektivtrafikkforeningen fikk sist vinter utarbeidet scenariorapporten «Fremtidens kollektivtrafikk i 2025», med 4 ulike scenarier. Scenariene peker i ulike retninger, ut fra om kunden har endret reisevaner eller ikke, og ut fra hvilken rolle kollektivaktørene tar i samfunnsutviklingen. Er vi kollektivaktører framoverlente innovasjonsagenter eller satser vi mer på den tradisjonelle kollektivtrafikken? Uansett vil de ulike scenariene hjelpe oss til å møte den framtida som vi vet kommer og som vi er nysgjerrige på.

Det eneste vi vet helt sikkert, er at den framtida må være bærekraftig. Den må være bærekraftig for klima, miljø, samfunn, næringsliv og innbyggere. Da må vi videreføre de positive endringene koronapandemien har medført, og legge fra oss de negative. Vi må tilbake til en ny og bedre normal der vi sikrer ren luft og unngår kø, kork og kaos. Da vil mennesker trives, vi kommer oss til og fra jobb og fritidsaktiviteter og næringslivet får utført sine oppgaver til beste for oss alle.

Delta på Kollektivtrafikkforeningens arrangement under Arendalsuka 2021 enten fysisk i Arendal eller digtalt via streaming!

Program:

Presentasjon av rapporten «Fremtidens kollektivtrafikk i 2025»

Kollektivtrafikkens rolle etter korona, v/Siv Wiken, adm dir i AKT AS/styreleder Kollektivtrafikkforeningen og Bernt Reitan Jenssen, adm dir i Ruter AS m. fl.

Politisk debatt om «Fremtidens kollektivtrafikk» og hvilken rolle kollektivtrafikken vil ha i samfunnet etter korona

 

Sted:          Clarion Tyholmen Hotel, Arendal, møterom Lille Torungen NB: Følg arrangementet live, se lenke her

Dato:          Onsdag 18. august 2021

Tid:              Kl. 10.00 – 11.30

Add to Calendar


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
13. juli 2021

Call for speakers – Kollektivkonferansen 2021 – frist 15. august


Nyheter fra EU
1. juli 2021

EU-nyhetsbrev juni 2021


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
22. juni 2021

Prosjekt «Inntektspotensialet i kollektivtrafikken»


Covid-19
21. april 2021

Årsrapport 2020


Veiledere og høringssvar
12. april 2021

Innspill til høring om Nasjonal Transportplan 2022-2033


Nettverk
19. mars 2021

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2022-33


Sekretariatsnytt
5. mars 2021

Kollektivtrafikk.no i ny drakt


Nyheter fra EU
2. mars 2021

EU-nyhetsbrev februar 2021


Nyheter fra EU
5. februar 2021

EU-nyhetsbrev januar 2021


Veiledere og høringssvar
2. februar 2021

Omsetningskrav og bruk av biodrivstoff


Covid-19
28. januar 2021

Digital workshop om den nye normalen


Ukategorisert
23. januar 2021

Forskerkonferansen Mobilitet 2021


Covid-19
19. januar 2021

Prognose for inntektstap 1.kvartal 2021


Nyheter fra EU
4. januar 2021

Nyhetsbrev fra EU – desember 2020


Ukategorisert
22. desember 2020

En riktig god jul ønskes dere alle


Covid-19
11. desember 2020

Prosjektet Målbildet for den nye normalen


Nyheter fra EU
2. desember 2020

EU-nyhetsbrev november


Kollektivkonferansen
19. november 2020

Deltagerrekord på Kollektivkonferansen 2020!