Rapporten «Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025» er publisert

Rapporten gir kollektivbransjen et felles kunnskapsgrunnlag for strategisk og operativ utvikling frem mot 2025, og et rammeverk for å forstå hvordan bransjen må utvikle seg i takt med store samfunnsmessige endringer for å lykkes med samfunnsoppdraget.

I desember 2020 startet Kollektivtrafikkforeningen det store scenarioprosjektet «Målbildet for den nye normalen». Dagens transportløsninger står overfor store endringer. Hvilke tjenester skal vi som kollektivbransje tilby til hvilke målgrupper, og hva skal prege «den nye normalen for mobilitet»? Deloitte ble engasjert som prosjektledere, og en samlet bransje har deltatt inn i arbeidet med intervjuer, workshops mm. Det har resultert i en fersk rapport som har fått navnet «Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025».

Les rapporten her

Rapporten skal lanseres den 9.april på Kollektivtrafikkforeningens åpne Styre- og eierseminar. Les mer om seminaret, som er åpent for alle.

Bakgrunnen for rapporten og prosjektet er behovet for omstilling etter Covid-19. Dagens transportløsninger står overfor store endringer. FNs bærekraftmål er viktig for hele samfunnet og driver fram behov for mer bærekraftige løsninger. Koronapandemien har på sin side ført til en rekke nye endringer, og framskynder mange av de endringene vi som samfunn har sett komme. Flere av disse endringene i kundenes etterspørsel er positive, eksempelvis at flere sykler og går, bruker hjemmekontor og bruker digitale løsninger til møter og konferanser. Men hvilke tjenester skal vi som kollektivbransje tilby til hvilke målgrupper? Les mer om målbilde-arbeidet her.

Les også: