Lansering av scenariorapport «Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025» 9. april

Kollektivtrafikkforeningen har gleden av å invitere til lansering av scenariorapporten «Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025» den 09.04.2021 kl. 09.00. Dette skjer på Kollektivtrafikkforeningens Styre- og eierseminar som denne gangen er åpent for alle.

Etter en sammenhengende opptur for kollektivtrafikken de siste par tiårene, så bransjen lyst på framtida. Covid-19 snudde om på det. Veien var svært kort for kollektivbransjen fra å bli beskrevet som løsningen på miljø- og samfunnsproblemer, til at myndighetene i pandemien måtte fraråde folk fra å reise kollektivt av smittehensyn.

Gjennom Covid-19-pandemien har vi sett et markant skift i folks reisevaner, og det ble tydelig at når vi ser utgangen av pandemien vil vi oppleve en ny hverdag. Det blir en stor jobb å få de som i dag har gått over til ikke-bærekraftige mobilitetsløsninger tilbake til kollektivtrafikken og få nye målgrupper om bord i en framtid som er mer usikker enn noen gang.

I desember 2020 startet Kollektivtrafikkforeningen derfor scenarioprosjektet «Målbildet for den nye normalen». Deloitte ble engasjert som prosjektledere, og hele bransjen har deltatt inn i arbeidet ved workshops mm. Rapporten som har fått navnet «Fremtidens Kollektivtrafikk i Norge 2025» ble ferdigstilt i mars 2021, og kan finnes her.  Den gir sektoren et felles kunnskapsgrunnlag for strategisk og operativ utvikling frem mot 2025, og et rammeverk for å forstå hvordan bransjen må utvikle seg i takt med store samfunnsmessige endringer for å lykkes med samfunnsoppdraget.

Programmet inneholder:

  • Presentasjon av den spennende scenariorapporten «Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025», v/Deloitte.
  •  «Samtale om den ukjente framtida», v/ Siv Wiken, AKT AS/styreleder Kollektivtrafikkforeningen, Bjørne Grimsrud, TØI,  Bernt Reitan Jenssen, Ruter AS, Roger Harkestad, Tide AS/styreleder NHO Transport, Marie Lundstad, Startuplab og Terje Reitaas, Sintef.

Se det fullstendige programmet her.

Klikk her for å delta på seminaret , lenke til livestream

Rapporten  presenteres og lanseres i Kollektivtrafikkforeningens åpne styre og eierseminar 9. april 2021 kl. 09.00. Den vil bli lagt ut på våre nettsider den 7. april.

Les mer om prosjektet og prosessen her.

Les også:


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
3. januar 2024

Kollektivløftet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
2. januar 2024

Mobilitet 2024: Usikre tider – sikker mobilitet?