Mobilitet 2024: Usikre tider – sikker mobilitet?

Konferansen Mobilitet 2024 avholdes den 5. og 6. mars 2024 på Radisson Blu Scandinavia hotel i Oslo. Transportøkonomisk institutt (TØI) og Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er arrangør sammen med  Kollektivtrafikkforeningen og mange andre sentrale aktører innen samferdselssektoren.

Mobilitet 2024: Usikre tider – sikker mobilitet?

 

Mobilitet handler om hvordan mennesker og gods skal flyttes trygt, effektivt og bærekraftig. Det siste året har Norge opplevd naturkatastrofer der viktig infrastruktur ødelegges, og vi utfordres av krig, uro og høye kostnader. Dette har avdekket hvor sårbare vi er, og har en direkte påvirkning på mobilitet knyttet til folk, varer og tjenester.

Det blir stadig kortere tid til vi skal ha innfridd krevende klimamål. Hvilke energiformer skal vi satse på? Hvordan skal vi sikre trygg infrastruktur, men samtidig begrense naturinngrep? Og hvordan skal vi få til grønn mobilitet også utenfor store byområder?

Teknologi og digitalisering er viktig for fremtidens transportsektor. Hva vil kunstig intelligens bety for samferdselssektoren når vi skal tenke nytt og utvikle effektive løsninger?

Dette er temaer vi vil løfte frem i fellesprogrammet på konferansen i mars. Enda flere temaer vil bli diskutert i 30 parallellsesjoner gjennom konferansens to dager.

 

Les mer her.

 

 

Les også: