Mobilitet 2023: Fleksibel transport  –  på vei mot fremtidens mobilitet

Mobilitet 2023-konferansen går av stabelen 27. og 28. mars 2023.

Kollektivtrafikkforeningen arrangerte mandag 27. mars en sesjon i år med temaet «Fleksibel transport – på vei mot fremtidens mobilitet». Her kan du se presentasjonen.

 

 

Se bolken om Nye kollektive mobilitetstjenester, 27. mars 2023, kl. 11.30, les programmet for hele Mobilitet 2023 her.

 

Her kan du lese programmet for Kollektivtrafikkforeningens sesjon:

Fleksibel transport – på vei mot fremtidens mobilitet

Innledning:

Kollektivtrafikken jobber mot en spennende mobilitetsfremtid. I dag er det viktig å utvikle kollektivtilbudet, ta i bruk ny teknologi og være tett på kunden for å gi det tilbudet kunden etterspør. På lang sikt, har vi tro på at vi beholder de tunge rutene vi kjenner i dag som har mange reisende, som buss, tog, båt, t-bane og trikk. Og vi har stor tro på at autonome kjøretøy får en viktig rolle i kollektivtrafikken, i form av et fleksibelt og finmasket nett med autonome kjøretøy i et bestillingstransportsystem. I mellomtiden er fleksibel transport i form av bestillingstransport svaret.

Kollektivaktørene jobber mye med bestillingstransport i dag, og bransjen utforsker og utvikler fleksible løsninger med ny teknologi. Bestillingstransport har vært et tilbud i kollektivtrafikken siden «tidenes morgen», og er i dag i rivende utvikling. I dag vil vi se nærmere på hva den digitale og teknologiske utviklingen har å si for å skape en fleksibel og dynamisk tjeneste som gagner ulike målgrupper og gir stor samfunnsnytte.

Vi vil vise fram noen av de spennende tilbudene som finnes og prosjektene som pågår rundt om i landet. Vi vil høre om målgrupper som har stor nytte av fleksibel transport, om samfunnsgevinster og kanskje om det er geografiske forskjeller på hvor behovet finnes.

Og hvordan skal et slikt tilbud finansieres? Det finnes mange typer bestillingstransport i dag, styrt fra ulike sektorer i samfunnet. Her vil det være mulighet til å få mer kollektivtransport ut av hver krone om vi samordner den offentlig betalte transporten mer.

Vi avslutter med å ta en dyp titt inn i glasskula, for å se på mulighetene for hvordan fleksibel transport kan revolusjonere vår spennende mobilitetsfremtid.

 

Program

Fleksibel transport

  • AKT Svipp, v/Thomas Ruud Jensen, utviklingsdirektør Agder Kollektivtrafikk AS

AKT Svipp er en samkjøringstjeneste for eldre.  Kundene er svært fornøyde med tilbudet, som Agder kollektivtrafikk nå kjører flere steder. Foruten å øke livskvaliteten for eldre, har konseptet også en viktig samfunnsøkonomisk merverdi i at eldre kan bli boende hjemme lenger enn hvis tilbudet ikke hadde eksistert.

  • Brukerstyrt bestillingstransport i byområde: Kongsberg, v/Terje Sundfjord, adm. dir. Brakar AS

Brukerstyrt bestilling som erstatning for ordinære ruter i et byområde. Gradvis overgang og tilpassing.

  • Selvkjørende bestillingstjeneste iGroruddalen, v/Vibeke Harlem, leder mobilitetstjenester Ruter AS

Kan en flåte med selvkjørende kjøretøy fungere som et tilskudd til ordinær kollektivtrafikk? Selvkjøringstilbudet i Groruddalen er et ambisiøst forsknings- og utviklingsprosjekt som Ruter gjennomfører i samarbeid med flere andre aktører.

Visjoner for fremtidens mobilitet, v/Bernt Reitan Jenssen, adm. dir. Ruter AS og nestleder Kollektivtrafikkforeningen

Møteleder: Olov Grøtting, daglig leder Kollektivtrafikkforeningen

 

 

Bakgrunn:

Den moderne kunden etterlyser i dag mer og mer fleksibilitet. Det skjer innen alle tjenester, også i kollektivtrafikken. Tradisjonell kollektivtrafikk med stive ruter er supereffektivt der det er mange passasjerer i bussen, toget, trikken eller hurtigbåten.  I områder eller tider på døgnet der færre reiser, er utfordringen at det er for dyrt å ha både høy dekning og frekvens med et stivt rutetilbud. Finnes det alternative løsninger som kan supplere stive ruter, og hvordan kan vi skape et fleksibelt tilbud?

Store målgrupper i samfunnet evner ikke å bruke ordinær kollektivtrafikk, og/eller det er ikke tilgjengelig der de bor i stor nok grad. Gruppen eldre er en voksende gruppe i samfunnet. Allerede i dag er det 1 mill pensjonister i Norge, ca 18 % av befolkningen.  Denne gruppen har et stort behov for fleksibel og tilpasset transport, og andelen eldre vil øke sterkt framover. Det eksisterer i dag ulike bestillingstransportløsninger for ca. 5 mrd kr, som er styrt fra ulike deler av offentlig sektor. Finnes det synergieffekter ved å samordne noen av tilbudene?

Bestillingstransport, et tilbud som har eksistert siden «kollektivtrafikkens morgen», kan kanskje være svaret på noe av dette. Tilbudet har fungert godt i mange år, men var tidligere arbeidskrevende ift bestilling og ruteplanlegging. Digitale løsninger har vært på plass noen år, og har revolusjonert bestilling og planlegging og vil revolusjonere tilbudet ytterligere i åra framover.

Bestillingstransport er populært der tilbudet er finmasket og frekvensen er god. Fortsatt kreves det en sjåfør i hvert kjøretøy selv om det kanskje bare sitter to – tre personer i hver bil. Det gir en utfordring i pris, men kan dette også løses framover?

Kollektivtrafikken er på en reise som blir mer og mer digital og som etter hvert også blir autonom. Hva vil dette bety for kollektivtrafikken i by og bygd? Og hva vil det bety det for ulike grupper i samfunnet, som for eldre og unge? Hvordan er og blir veien fram mot vår digitale og autonome framtid?

Bli med og hør bransjen selv diskutere hvordan vi kan få dette til, og hva et mer fleksibelt tilbud betyr for kunden og enkelte målgrupper som eldre og unge.

 

Faglig grunnlag:

  • Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025. Rapport utarbeidet av Deloitte på vegne av Kollektivtrafikkforeningen.
  • Betydningen av et fleksibelt kollektivtilbud for eldre: Samfunnsøkonomisk analyse av AKT Svipp, masteroppgave, AKT Svipp, 2 bacheloroppgaver fra UiA og Mobilitet for Livet, søknad til Forskningsrådet
Autonom bestillingstransport
Autonom bestillingstransport
Foto: AKT
ATB Bestillingstransport

Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
27. mars 2023

Mobilitet 2023: Fleksibel transport  –  på vei mot fremtidens mobilitet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
17. mars 2023

Stort samarbeidsprosjekt for bærekraftig mobilitet settes i gang


Pressemelding
22. februar 2023

Stiller kollisjonskrav til nye busser


Samfunnsnytte
22. februar 2023

EL-indeksveilederen er nå på plass


Mobilitet i omstilling
1. februar 2023

Webinar om FlexDanmark


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
24. januar 2023

Innovasjonsprosjekter: Kollektivtrafikken møter eldrebølgen


Kollektivkonferansen
25. november 2022

Kollektivkonferansen 2022 – se hele konferansen her!


Ukategorisert
17. november 2022

Innspill til forhandlingene om statsbudsjett


Ildsjelprisen
11. november 2022

Stine Fredriksen årets ildsjel 2022!


Kollektivprisen
11. november 2022

Kolumbus AS glade vinnere av Kollektivprisen 2022


Kollektivkonferansen
10. november 2022

Kollektivkonferansen 2022 – Mobilitet i omstilling


Markedsoversikt
24. oktober 2022

Oppdatert markedsoversikt for buss


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
20. oktober 2022

Vil du bli med på laget og jobbe som rådgiver i fremtidens mobilitet?


Kollektivprisen
18. oktober 2022

De nominerte til Kollektivprisen 2022


Kollektivprisen
15. oktober 2022

Entur nominert til Kollektivprisen 2022


Kollektivprisen
14. oktober 2022

Ruter nominert til Kollektivprisen 2022


Statsbudsjettet
14. oktober 2022

Statsbudsjettet 2023 – høringer på Stortinget


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
14. oktober 2022

Forslag til felles reisevilkår for bransjen sendt til Samferdselsdepartementet


Kollektivprisen
13. oktober 2022

AKT nominert til Kollektivprisen 2022


Kollektivprisen
11. oktober 2022

Kolumbus AS nominert til Kollektivprisen 2022


Ildsjelprisen
9. oktober 2022

Sjur Brenden nominert til Årets Ildsjel 2022


Ukategorisert
4. oktober 2022

Ny rapport om Skoleskyss i Innlandet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
8. august 2022

Innovasjonsprosjekter: Nye prismodeller


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
5. august 2022

Kollektivtrafikkens nytte er enorm for samfunnet, næringslivet og den enkelte


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
28. juni 2022

Innovasjonsprosjekter: Digitalisering og ny mobilitet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
22. juni 2022

Nominer til Kollektivprisen 2022 og Årets ildsjel i kollektivtrafikken 2022


Nyheter fra EU
31. mai 2022

Nyhetsbrev fra Brussel


Covid-19
27. mai 2022

Brev Stortingets finanskomite


Nyheter fra EU
3. mai 2022

Nyhetsbrev fra Brussel


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
28. april 2022

Hva skjer i Kollektivtrafikkforeningen?


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
28. april 2022

Innovasjonsprosjekter: Selvkjørende busser i trafikken


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
8. april 2022

Store utfordringer med økte drivstoffkostnader


Nyheter fra EU
4. april 2022

Nyhetsbrev fra Brussel


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
14. mars 2022

Innovasjonsprosjekter: Når bilen blir kollektiv


Markedsoversikt
11. mars 2022

Oppdatert markedsoversikt for båt og ferje


Nyheter fra EU
9. mars 2022

Nyhetsbrev fra Brussel


Markedsoversikt
9. mars 2022

Oppdatert markedsoversikt for buss


Veiledere og høringssvar
8. mars 2022

To nye veiledere for båt- og ferjeanskaffelser


Nyheter fra EU
24. februar 2022

Usikkerhet rundt Kollektivtransportforordningen?


Covid-19
27. januar 2022

Konferansen Mobilitet 2022 er utsatt


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
21. januar 2022

Hvordan bistå reisende med assistansebehov?


Kollektivkonferansen
18. november 2021

Kolumbus vinner Kollektivprisen 2021


Kollektivkonferansen
18. november 2021

Odd Aksland vinner Ildsjel-prisen 2021


Kollektivkonferansen
18. november 2021

Lindas referater fra konferansen


Nyheter fra EU
9. november 2021

EU-nyhetsbrev oktober 2021


Kollektivprisen
17. oktober 2021

Umair Mehmood Imam nominert til Ildsjel-prisen 2021


Ukategorisert
16. oktober 2021

Terje Sundfjord nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
15. oktober 2021

Kjetil Nordbø nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
14. oktober 2021

Steffen Brattøy nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
13. oktober 2021

Trond Hovland nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
12. oktober 2021

Odd Aksland nominert til Ildsjel-prisen 2021


Covid-19
12. oktober 2021

PRESSEMELDING STATSBUDSJETTET 2022


Sekretariatsnytt
4. oktober 2021

Ny medarbeider i sekretariaet


Markedsoversikt
23. september 2021

Markedsoversikt for buss


Sekretariatsnytt
31. august 2021

Nytt fjes i innovasjonsarbeidet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
13. august 2021

Call for speakers – Kollektivkonferansen 2021 – frist 15. august


Markedsoversikt
3. august 2021

Markedsoversikt for båt og ferje 2021!


Nyheter fra EU
1. juli 2021

EU-nyhetsbrev juni 2021


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
22. juni 2021

Prosjekt «Inntektspotensialet i kollektivtrafikken»


Covid-19
21. april 2021

Årsrapport 2020


Veiledere og høringssvar
12. april 2021

Innspill til høring om Nasjonal Transportplan 2022-2033


Nettverk
19. mars 2021

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2022-33


Sekretariatsnytt
5. mars 2021

Kollektivtrafikk.no i ny drakt


Nyheter fra EU
2. mars 2021

EU-nyhetsbrev februar 2021


Nyheter fra EU
5. februar 2021

EU-nyhetsbrev januar 2021


Veiledere og høringssvar
2. februar 2021

Omsetningskrav og bruk av biodrivstoff


Covid-19
28. januar 2021

Digital workshop om den nye normalen


Ukategorisert
23. januar 2021

Forskerkonferansen Mobilitet 2021


Covid-19
19. januar 2021

Prognose for inntektstap 1.kvartal 2021


Nyheter fra EU
4. januar 2021

Nyhetsbrev fra EU – desember 2020


Ukategorisert
22. desember 2020

En riktig god jul ønskes dere alle


Covid-19
11. desember 2020

Prosjektet Målbildet for den nye normalen


Nyheter fra EU
2. desember 2020

EU-nyhetsbrev november


Kollektivkonferansen
19. november 2020

Deltagerrekord på Kollektivkonferansen 2020!