1 av 3 motivert for færre biler

30 prosent av flerbilshusholdningene er motivert for å redusere antall biler i husstanden. En ny rapport ser nærmere hva som må til for at kollektivtrafikk skal vinne konkurransen om de reisende.

1 av 3 motivert for færre biler

 

LES RAPPORTENE HER – KVALITATIV OG KVANTITATIV

SE OPPTAK AV WEBINARET KOLLEKTIVTRAFIKK VS BIL NR. 2, fredag 14. juni 2024.

LAST NED PROSJEKTLEDER FRANK JANSENS PRESENTASJON

Norske husholdninger bruker 252 mrd. kroner på transport hvert år. Bare bolig tar større andel av budsjettet til deg og meg. Det aller meste av pengene brukes på privatbil, hvorav hele 60 mrd. brukes på bil nr. 2.

– Vår jobb er å lage et så godt kollektivtilbud at flere ser råd for å klare seg uten privatbil. Da kan husholdningene og samfunnet spare store summer, og det kan også gi økte inntekter til kollektivtrafikken, sier Olov Grøtting, daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen.

Fordeling av husholdningenes årlige transportutgifter. Kilde: SSB/Kollektivtrafikkforeningen.
3 av 10 av flerbilshusholdningene er motivert for å redusere antall biler. Kilde: IPSOS/Kollektivtrafikkforeningen mfl.

Samarbeidsprosjekt

Frank Jansen

Dette er bakteppet for samarbeidsprosjektet «Bil nr. 2», som Kollektivtrafikkforeningen, Ruter, Skyss, AtB, Kolumbus, Jernbanedirektoratet og Entur står bak. Frank Jansen fra Ruter har vært prosjektleder.

Det er gjennomført digitale fokusgrupper i målgruppene i de største byområdene i Norge, og en bred kvantitativ spørreundersøkelse. Målet har vært å bedre forstå hvem som har flere biler, hva de bruker bil nr. 2 til, og hva som skal til for at de kan klare seg uten.

– Undersøkelsen, gjennomført av Ipsos, avdekker at flerbilshusholdninger kan deles inn i ulike segmenter basert på deres bilbruk. For eksempel er de ‘kollektiv-ambivalente’ positive til kollektivtransport, men finner dagens tilbud upraktisk og upålitelig. Denne typen innsikt er avgjørende for å kunne utvikle målrettede tiltak som kan gjøre kollektivtransporten til et mer attraktivt alternativ, sier Frank Jansen, fagleder markedsanalyse og kundeinnsikt i Ruter, som har vært prosjektleder på vegne av samarbeidspartnerne.

Olov Grøtting
Olov Grøtting

1 av 3 motivert for bil-kutt
Undersøkelsen viser at blant husholdningene som har mer enn én bil, så oppgir 30 prosent at de er motivert for å redusere antallet biler i husholdningen. En gjennomgående tilbakemelding er at kollektivtilbudet må styrkes og bli bedre, for å kunne håndtere daglige aktiviteter. Omregnet i transportutgifter for husholdningene, tilsvarer dette et innsparingspotensial på i størrelsesorden 20 milliarder kroner.

– Dette er oppløftende tall, men samtidig viser undersøkelsen et tydelig behov for å styrke og utvide kollektivtilbudet for å få enda flere til å reise sammen i fremtiden, sier Olov Grøtting.

Les også: