Kollektivtrafikkforeningen deltar på Arendalsuka 2021 med «Tilbake til en ny og bedre normal?»

Tilbake til en ny og bedre normal?

Onsdag 18. august, under Arendalsuka, spør vi; Hvor viktig er kollektivtrafikken for å gjenåpne samfunnet på en bærekraftig måte, og for at folk skal kunne leve et «nynormalt» liv uten kø, kork og kaos?

Koronapandemien har snudd opp ned på både hvor mye og hvordan vi reiser. Ulike rapporter peker på at digitale møter, hjemmekontor, mer sykkel og gange vil påvirke reisevanene også videre framover. Blir det virkelig slik, eller kommer ketchupeffekten mange snakker om; at alle skal gjøre det de ikke har fått gjort på en stund når samfunnet først åpnes? Hvor mange vil fortsatt være bekymret for smitte og ikke tørre å ta del i samfunnet som før?

Kollektivtrafikkforeningen fikk sist vinter utarbeidet scenariorapporten «Fremtidens kollektivtrafikk i 2025», med 4 ulike scenarier. Scenariene peker i ulike retninger, ut fra om kunden har endret reisevaner eller ikke, og ut fra hvilken rolle kollektivaktørene tar i samfunnsutviklingen. Er vi kollektivaktører framoverlente innovasjonsagenter eller satser vi mer på den tradisjonelle kollektivtrafikken? Uansett vil de ulike scenariene hjelpe oss til å møte den framtida som vi vet kommer og som vi er nysgjerrige på.

Det eneste vi vet helt sikkert, er at den framtida må være bærekraftig. Den må være bærekraftig for klima, miljø, samfunn, næringsliv og innbyggere. Da må vi videreføre de positive endringene koronapandemien har medført, og legge fra oss de negative. Vi må tilbake til en ny og bedre normal der vi sikrer ren luft og unngår kø, kork og kaos. Da vil mennesker trives, vi kommer oss til og fra jobb og fritidsaktiviteter og næringslivet får utført sine oppgaver til beste for oss alle.

Delta på Kollektivtrafikkforeningens arrangement under Arendalsuka 2021 enten fysisk i Arendal eller digtalt via streaming!

Program:

Presentasjon av rapporten «Fremtidens kollektivtrafikk i 2025»

Kollektivtrafikkens rolle etter korona, v/Siv Wiken, adm dir i AKT AS/styreleder Kollektivtrafikkforeningen og Bernt Reitan Jenssen, adm dir i Ruter AS m. fl.

Politisk debatt om «Fremtidens kollektivtrafikk» og hvilken rolle kollektivtrafikken vil ha i samfunnet etter korona

 

Sted:          Clarion Tyholmen Hotel, Arendal, møterom Lille Torungen NB: Følg arrangementet live, se lenke her

Dato:          Onsdag 18. august 2021

Tid:              Kl. 10.00 – 11.30

Add to Calendar

Les også:


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
3. januar 2024

Kollektivløftet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
2. januar 2024

Mobilitet 2024: Usikre tider – sikker mobilitet?