AKT AS er nominert til Kollektivprisen 2021 for prosjektet AKT Svipp

AKT er nominert til Kollektivprisen 2021 for deres arbeid med AKT Svipp, som er et bestillingstransportsystem for eldre. Tilbudet har et radikalt kundefokus som setter kunden i sentrum, gir brukerne et enklere liv og bidrar til samfunnsøkonomisk merverdi.

 

Om prosjektet:

AKT Svipp et bestillingstransportprosjekt som er inspirert av Ruters aldersvennlig transport, og ble i fjor opprettet som et prøveprosjekt i bydelen Vågsbygd i Kristiansand for å forbedre transporttilbudet og gi nye reisemuligheter for honnørreisende.

Konseptet er en samkjøringstjeneste, uten fast ruteplan, men som baserer seg på at turene forhåndsbestilles via app, web eller telefon til kundesenter. Som Svipp-kunde har man likevel stor fleksibilitet i forhold til bestillingstidspunkt, hentetidspunkt og servicenivå. Tjenesten legger til rette for at kunden får bistand og assistanse til bæring av bæreposer og lignende til inngangsdør, eller bistand med ulike hjelpemidler som rullator, rullestol etc. I en prøveperiode er prosjektet gratis for kundene. AKT Svipp setter med dette kunden i sentrum.

AKT Svipp kjøres med egne el-minibusser, som maksimalt har plass til 9 passasjerer.  Minibussen henter deg hjemme til avtalt tid, og kjører deg dit du skal innenfor det avgrensede området i bydelen pilotprosjektet er gjeldende.

Konseptet har blitt svært godt tatt imot av en stadig økende kundemasse. Dette til tross for at markedsføringen er utsatt på grunn av pandemisituasjonen. Jorhild fra Vågsbygd sier at tirsdagstrimmen er dagens høydepunkt, og for å komme dit bruker hun Svipp. «Når man blir så gammel som meg, så krymper kontaktnettet inn og det er fort gjort å bli sittende hjemme alene. Jeg vil være så aktiv jeg kan så lenge jeg kan», sier Jorhild.

Foto: AKT AS
AKT Svipp-bruker Rainer

En annen Svippbruker er Rainer. «Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten den nye transporttjenesten fra AKT. Minibussen fra Svipp henter meg hjemme og bringer meg dit jeg skal, enten det er til butikken eller legen», sier den uførepensjonerte 64-åringen fra Vågsbygd.

Det er ingen tvil om at Svipptilbudet gir kundene et enklere liv. I tillegg har konseptet også en viktig samfunnsøkonomisk merverdi i at eldre kan bli boende hjemme lenger enn hvis ikke konseptet hadde eksistert. AKT sier at de også ser en stadig høyere grad av selvbetjening i løsningen, og at personer i målgruppen tar i bruk AKT Svipp-appen i større grad enn i begynnelsen. Slik bidrar prosjektet også til å introdusere den eldre garde for ny, digital teknologi.

AKT Svipp-konseptet er gjennom året delt med kollektivaktører andre steder i Norge, som har rullet ut konseptet i sin region. AKT ser også en stor interesse for konseptet fra akademia, og det foreligger allerede to ferdigstilte bachelor-oppgaver og én masteroppgave om AKT Svipp. I tillegg jobbes det med å skaffe midler til en doktorgradsavhandling med AKT Svipp for øye. De opplever også stor interesse for konseptet fra kommunens side, og forskningssjefen i Kristiansand kommune har vært involvert i satsingen underveis i piloteringen.

AKT sier selv: «Med AKT Svipp går vi fra ord til handling når vi sier at AKT drives av et radikalt kundefokus!»

AKT AS vil derfor være en verdig vinner av Kollektivprisen 2021 for sitt arbeid med AKT Svipp.

 

 

 

 

 

Kollektivprisen er en pris som deles ut på  kollektivtrafikkens store årlige begivenhet Kollektivkonferansen. Kollektivprisen er en publikumspris, der vinneren stemmes fram av deltagerne på konferansen den 18. november 2021.

Les også:


Kollektivkonferansen
16. november 2023

AtB AS vinner av Kollektivprisen 2023!


Kollektivprisen
16. oktober 2023

De nominerte til Kollektivprisen 2023